Konferenca korporativnega upravljanja 2018
Vpliv novih tehnologij ('blockchain') na korporativno upravljanje / Kakšne uprave in nadzorne svete imamo v borznih družbah in kako so nagrajeni?
Datum

9. november 2018


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

320,00 EUR + DDV (certifikat)

350,00 EUR + DDV (člani)

385,00 EUR + DDV (polna cena)

Datum

9. november 2018


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

320,00 EUR + DDV (certifikat)

350,00 EUR + DDV (člani)

385,00 EUR + DDV (polna cena)

Priložnost za pokroviteljstvo...

O DOGODKU

Vpliv novih tehnologij ('blockchain' ali veriženje blokov) na korporativno upravljanje

Na konferencah korporativnega upravljanja tradicionalno predstavljamo novosti in trende s področja upravljanja družb. Tokrat bomo govorili o vplivu novih tehnologij ('blockchain' ali veriženje blokov) na korporativno upravljanje (KU). Na ravni EU poteka več iniciativ za digitalizacijo tudi na področju KU. Evropska komisija je ustanovila skupino, ki proučuje digitalne rešitve za komunikacijo med delničarji in člani organov vodenja in nadzora. European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) je uporabo veriženja blokov oz. 'blockchain' tehnologije uvrstila med teme, ki bodo pomembno vplivale na področje KU. O tem pričajo tako akademski članki kot praktične rešitve, ki jih v nekaterih državah že preizkušajo. V Sloveniji je konec maja Vlada RS potrdila akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov (blockchain) in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih, kjer bo ZNS podalo pobudo za identifikacijo korporativnega upravljanja za relevantno področje, ki bo z uporabo »blockchain« tehnologije doseglo bistveno povečanje učinkovitosti in s tem imelo vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Z implementacijo Evropske direktive glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v nacionalno zakonodajo, ima Slovenija pomembno priložnost, da postane vodilna na tem področju med članicami EU. Direktiva se med drugim ukvarja z identifikacijo delničarjev, posredovanjem informacij zanje in olajšanjem uveljavljana pravic delničarjev. S tem namenom je ZNS letos julija oblikovala delovno skupino ZNS za 'Blockchain' in korporativno upravljanje.

Kakšne uprave in nadzorne svete imamo v borznih družbah in kako so nagrajeni?

V drugem delu konference bomo pozornost usmerili v spremljanje nefinančnega poročanja borznih družb s področja korporativnega upravljanja. Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb letna poročila borznih družb za leto 2017 vsebujejo standardizirano in višjo raven razkritji glede sestave in prejemkov organov vodenja in nadzora. Iz pregleda letnih poročil smo izvedeli kakšne uprave in nadzorne svete imamo v borznih družbah in kako so nagrajeni.

Preverjali smo ali imajo borzne družbe skladno s 70. členom ZGD-1 v izjavah o upravljanju opisano politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora ter njene cilje. Hkrati pa smo iz razkritij iz priloge C1 in C2 kodeksa pridobili sliko kakšna je sestava uprav in nadzornih svetov glede na različne vidike raznolikosti – starost, izobrazba, spol, mednarodne izkušnje, zastopanost tujcev, kontinuiteta, neodvisnost. V letnih poročilih smo še preverjali ali imajo sprejeto politiko prejemkov organov vodenja in ali je o tem odločala skupščina. Hkrati pa smo iz razkritij iz priloge C3 in C4 kodeksa pridobili podatke kakšni so prejemki uprav in nadzornih svetov. Medtem, ko je spremljanje nadzorniških plačil relativno enostavno, pa je bila s standardizacijo obrazca poročanja dosežena višja preglednost prejemkov uprav, ki prinaša več informacij o razmerju med fiksno plačo in variabilnimi prejemki, razmerje med kvalitativnimi in kvantitativni kazalci variabilnega plačila, informacijo o odpravnini, ugodnostih oz. bonitetami, odloženimi prejemki in vračili izplačane nagrade. Hkrati pa velja, da Evropska komisija pripravlja nadaljnjo standardizacijo teh razkritij za leto 2019. Do konca leta bodo sprejete smernice glede oblikovanja poročanja o nagrajevanju organov vodenja in nadzora in na konferenci bomo tako predstavili tudi osnutek smernic Evropske komisije, ki bodo dane v javno razpravo.