Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

SEMINAR Upravljanje nasprotij interesov za člane uprav in nadzornih svetov

Objavljeno: 24.09.2018

Obstoj nasprotja interesov ne pomeni, da je določen član organa vodenja ali nadzora
v družbi storil karkoli napačnega, pomeni le, da je treba to nasprotje prepoznati,
razkriti in ustrezno ukrepati.

Na seminarju Upravljanje nasprotij interesov za člane uprav in nadzornih svetov (21. september) so se dr. Miha Juhart (dekan Pravne fakultete, UL in predsednik UO, DUTB d.d.), Gorazd Podbevšek (direktor, RMG, pravno svetovanje in korporativno upravljanje, d.o.o.) in mag. Irena Prijović (izvršna direktorica, ZNS) skupaj z udeleženci, skozi praktične primere in izkušnje pogovarjali kaj nasprotje interesov pravzaprav pomeni in kako prepoznati, razkriti ter ustrezno ukrepati ko nastopijo.

Slovenski gospodarski prostor je majhen, zato je tema nasprotja interesov toliko bolj aktualna za organe gospodarskih družb. Z novelo ZGD-1G smo v letu 2012 v 38.a členu ZGD-1 prvič zakonsko opredelili, kaj nasprotje interesov je in kakšne pravice in obveznosti imajo posamezni organi gospodarskih družb v zvezi s tem. Ker je zakonska ureditev relativno skopa, se ta problematika bistveno nadgrajuje s priporočili dobre prakse. Tako je Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb v zadnji posodobitvi iz leta 2016 z začetkom veljavnosti kodeksa v 2017 predstavil več načel, ki organe nadzora napotujejo k dobri praksi in z ukrepi v primeru nasprotja interesov nadgrajujejo načela o prepovedi konkurence, neodvisnosti in lojalnosti članov organov vodenja in nadzora. Bistveno manj pa kodeksi obravnavajo prepoznavanje nasprotij interesov članov uprav, ki pa je bolj zakonsko urejeno. Zato je Združenje nadzornikov Slovenije v letu 2017 pripravilo Praktični vodnik po nasprotjih interesov.

GRADIVO:
>>> Upravljanje nasprotij interesov za člane uprav in nadzornih svetov, dr. Miha Juhart, Gorazd Podbevšek, mag. Irena Prijović

Praktični vodnik po nasprotjih interesov članom organov vodenja in nadzora ponuja smernice, kako prepoznati, razkriti, obvladovati ali odpraviti nasprotja interesov, in koristne nasvete, kako slediti dobri praksi.