Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Vpliv novih tehnologij (blockchain) na korporativno upravljanje

Objavljeno: 27.07.2018

ZNS za posamezne strokovne naloge oblikuje delovne skupine, ki združujejo predstavnike ZNS in zunanje strokovnjake. V juliju 2017 je bila tako oblikovana delovna skupina za 'Blockchain' in korporativno upravljanje z namenom priprave predloga ZNS za vključitev področja korporativnega upravljanja (KU) v vladni akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kripotvalut na relevatnih regulatornih področjih

Člani delovne skupine: Žiga Debeljak (član uprave, Gorenje, d.d.), Borut Jamnik (predsednik ZNS in predsednik uprave Moder Zavarovalnice, d.d.), Gorazd Podbevšek, (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in predsednik Strokovnega sveta ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS) in Matjaž Titan (pravnik).

Na ravni EU poteka več iniciativ za digitalizacijo tudi na področju KU. Evropska komisija je ustanovila skupino, ki proučuje digitalne rešitve za komunikacijo med delničarji in člani organov vodenja in nadzora. European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) je uporabo veriženja blokov oz. 'blockchain' tehnologije uvrstila med teme, ki bodo pomembno vplivale na področje KU. O tem pričajo tako akademski članki kot praktične rešitve, ki jih v nekaterih državah že preizkušajo.

V Sloveniji je konec maja Vlada RS potrdila akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov (blockchain) in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih, kjer bo ZNS podalo pobudo za identifikacijo korporativnega upravljanja za relevantno področje, ki bo z uporabo »blockchain« tehnologije doseglo bistveno povečanje učinkovitosti in s tem imelo vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Z implementacijo Evropske direktive glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v nacionalno zakonodajo, ima Slovenija pomembno priložnost, da postane vodilna na tem področju med članicami EU. Direktiva se med drugim ukvarja z identifikacijo delničarjev, posredovanjem informacij zanje in olajšanjem uveljavljana pravic delničarjev.

O vplivu novih tehnologij ('blockchain' ali veriženje blokov) na korporativno upravljanje (KU) bomo govorili tudi Konferenci korporativnega upravljanja 2018 (KKU2018), 9. novembra v Ljubljani.