Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora - mnenje MGRT

Objavljeno: 10.09.2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo mnenje glede problematike nekaterih določb 263. člena ZGD-1 vezanih na zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora.

>>> 263. člen - mnenje MGRT