O ZNS

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj...

Delovne skupine

Poslanstvo ZNS

S spodbujanjem dobre prakse korporativnega upravljanja in strokovnega dela članov nadzornih svetov prispevamo k učinkovitemu korporativnemu upravljanju v Sloveniji.


ZNS za posamezne strokovne naloge oblikuje delovne skupine, ki združujejo predstavnike ZNS in zunanje strokovnjake. Rezultat dela so naslednji dokumenti:

Vprašalnik za samoocenjevanje dela RK in Prioritete za delo revizijskih komisij 2015/2016 (2015)
Člani: dr. Marjan Odar (Slovenski inštitut za revizijo), mag. Aleksander Igličar (EF, UL), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Katarina Sitar Šuštar (KPMG Slovenija, d.o.o.), dr. Aljoša Valentinčič (EF, UL) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak svetovanje, d.o.o.).

Namen: prenova vprašalnika za samoocenjevanje dela revizijskih komisij. Vprašalnik je vsebinsko prilagojen prenovljenim Priporočilom za RK iz leta 2013.

DOKUMENT   PRIORITETE

Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornih svetov (2014)

Člani: Borut Jamnik (predsednik NS, Telekom Slovenije, d.d.), Tomaž Kuntarič (predsednik NS, Petrol, d.d.), Gorazd Podbevšek (predsednik NS, NLB, d.d.), Matej Runjak (predsednik NS, Zavarovalnica Triglav, d.d.), mag. Marko Voljč (predsednik NS, Gorenje, d.d.), mag. Irena Prijović (generalna sekretarka, Združenje nadzornikov Slovenije).
Namen:
izmenjava izkušenj in dobre prakse delovanja predsednikov NS, oblikovanje smernic in priporočil za delo predsednikov NS ter prenos v prakso.

 
Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov in upravnih odborov (2013)
Člani: Iztok Bajda (Petrol, d.d.), Tomaž Babić (SOD, d.d.), mag. Mateja Čuk Anžlovar (Borzen, d.o.o.), Katarina Kordiš (Telekom Slovenije, d.d.), Jure Marjanovič (Gorenje, d.d.), Gorazd Podbevšek (RMG svetovanje, d.o.o.), Janja Špiler (HSE, d.o.o.), Nina Vintar (PS Mercator, d.d.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije).
Namen: oblikovanje novih standardov in dobre prakse za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov.


Priporočila za revizijske komisije - prenova (2013)
Člani: dr. Marjan Odar (Slovenski inštitut za revizijo), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Jason Stachurski (KPMG Slovenija, d.o.o.), dr. Aljoša Valentinčič (Ekonomska fakulteta, UL) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak svetovanje, d.o.o.).
Namen: prenova priročnika Priporočil za delo in sestavo revizijskih komisij.


Smernice za delovanje upravnih odborov in Vzorec poslovnika o delu UO (2012)
Člani: dr. Rado Bohinc (Univerza na Primorskem), Simona Jamnik Čok (KD Group, d.d.),  mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), mag. Dušan Pšeničnik (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), mag. Gregor Sluga (KD Group, d.d.) IN mag. Anja Strojin Štampar (Kapitalska družba, d.d.).
Namen: oblikovanje priporočil dobre prakse za upravljanje družb z enotirnim sistemom.


Smernice za upravljanje nejavnih družb (2012)

Člani: Irena Dimitrič (RMG d.o.o.), mag. Martin Mlakar (Pošta Slovenije d.o.o.), dr. Mirko Mušič (Halcom d.d.), Gorazd Podbevšek (RMG d.o.o.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Darja Tomše (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnoloijo), Jakob Žigante (Združenje družinskih podjetij).
Namen: oblikovanje smernic za upravljanje nejavnih družb.

DOKUMENT

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav (2012)
Člani: Primož Klemen (Profil d.o.o.), Milena Pervanje (Personal d.o.o.), mag. Anja Strojin Štampar (Kapitalska družba d.d.), Melanie Seier Larsen (A.T. Kearney GmbH), Andrea Popovič (A.T. Kearney GmbH), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije).
Namen: oblikovanje praktičnih napotkov za delo NS pri izboru in vrednotenju uprav
.

 

DOKUMENT

Priporočila za poročanje nadzornim svetom (2011) - prenova 2014
Člani: dr. Sergeja Slapničar (Ekonomska fakulteta, UL), dr. Aleš Krisper (član NS NKBM d.d.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije)

Namen: oblikovanje priporočil za poročanje uprav nadzornim svetom

DOKUMENT

Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov (2010)
Člani: dr. Bogomir Kovač (Ekonomska fakulteta, UL), dr. Dušan Jovanovič (Ekonomsko-poslovna fakulteta, UM), Gorazd Podbevšek (RMG, d.o.o.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije)

Namen: oblikovanje Priročnika za samoocenjevanje NS.

DOKUMENT

Kodeks upravljanja javnih družb (2009)

Člani: Simona Jamnik (KD Group, d.d.), Polona Peterle (Ljubljanska borza, d.d.), Gorazd Podbevšek (RMG d.o.o.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Sonja Šmuc (Združenje Manager), Jernej Tovšak (Ministrstvo za gospodarstvo) in Marija Valentinčič Pregelj (Ljubljanska borza, d.d.).
Namen: prenova Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

 DOKUMENT

Priporočila za revizijske komisije (2009) >>> glej prenovljena priporočila 2014
Člani: dr. Danila Djokić (Fakulteta za management, UP), dr. Marjan Odar (Slovenski inštitut za revizijo), Alenka Podbevšek, mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Jason Stachurski (KPMG Slovenija, d.o.o.), dr. Aljoša Valentinčič (Ekonomska fakulteta, UL) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak Svetovanje, d.o.o.)
Namen: oblikovanje Priporočil za delo in sestavo revizijskih komisij

 
Evropske smernice korporativnega upravljanja za nejavne družbe (2009)
Člani: Juan Álvarez-Vijande, Roger Barker, Philippe Decleire, Jean-Philippe Drescher, Pascal Viénot, Irena Prijovic, Béatrice Richez-Baum, Lutgart Van den Berghe, Olli V. Virtanen in Axelle Wibault
Namen: oblikovanje Evropskih smernic korporativnega upravljanja za nejavne družbe (Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies)