O ZNS

ZNS V ŠTEVILKAH 2019

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj...

ZNS v številkah

2019 2018 2017 2013-2016
Mednarodno članstvo v ecoDa, razvoj priporočil dobre prakse in prenos v prakso preko številnih izobraževalnih aktivnosti.
Leto 2018 je zaznamovalo predsedovanje ecoDa -  European Confederation of Directors' Association Leto 2017 je zaznamovala 20. obletnica delovanja Združenja nadzornikov Slovenije. Razvijali smo stroko in večali vrednost za člane.