Združenje nadzornikov Slovenije

 Bogdana Herman   Bogdana Herman

Bogdana Herman, profesorica slavistike in učiteljica veščin sporazumevanja, pesnica, raziskovalka in pevka ljudskih pesmi. Na seminarjih, delavnicah in individualnih srečanjih usposablja za javno nastopanje, za učinkovitejše interno in eksterno komuniciranje in za višjo raven poslovne kulture ter kulture vodenja. V okviru podjetja Socius je med drugim predavala o komuniciranju, o vrhunski komunikacijski kulturi vodstvom in zaposlenim v slovenskih gospodarskih družbah in ustanovah, uradu Varuha človekovih pravic, državnim svetnikom, strokovnim službam Državnega sveta RS. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani predava retoriko in ima naziv predavateljice višje šole. Lektorira gledališke predstave in je zunanja sodelavka Državnega sveta RS in Vlade RS. Je trenerka z mednarodno licenco Treninga Dale Carnegie®.