Združenje nadzornikov Slovenije
English pages
Združenje nadzornikov Slovenije Združenje nadzornikov Slovenije
   
članske strani
e-pošta
geslo
Pozabljeno geslo  |
POIŠČI:   

AKTUALNE NOVICE
23.10.2014 - e-Gradivo
Mednarodni in domači predavatelji so skupaj z udeleženci Konference korporativnega upravljanja 2014, ki jo vsako leto organizira ZNS, razpravljali o tem kakšni so nadzorni sveti z dodano vrednostjo, ki presegajo klasičen nadzor in kako samoocenjevanje nadzornih svetov predstavlja katalizator sprememb ter lahko prinaša številne izboljšave njihovega dela.
Vzvode učinkovitosti so iskali v boljšem vodenju nadzornih svetov, v agendah, ki so usmerjene v prihodnost in novi svetovalni vlogi sekretarjev nadzornih svetov.


Jure Marjanovič, Gorazd Podbevšek, Torben Ballegaard Sorensen,
dr. Chris Pierce, dr. Marko Jakličin mag. Irena Prijović


>>> gradivo
>>> fotogalerija

22.10.2014 - Stroka
Vabljeni k javni razpravi ZNS o dokumentu Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornega sveta, ki je bil prvič javno predstavljen na Konferenci korporativnega upravljanja 2014. Smernice so namenjene vsem članom nadzornih svetov kot priporočilo dobre prakse glede izbora, vloge in dela predsednikov nadzornih svetov v Sloveniji. S povzemanjem izzivov v praksi prispevajo k boljšemu razumevanju nekaterih določb in dodatno izpostavljajo določene dileme v praksi s katerimi se srečujejo člani nadzornih svetov.

Svoje predloge in pripombe nam posredujete najkasneje do 7. novembra 2014, na naslov: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska 128a, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov: info@zdruzenje-ns.si.

>>> Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornih svetov


16.10.2014 - e-Gradivo
Članom ZNS je na voljo gradivo seminarja Pravni vidiki imenovanja in odpoklica uprave skupaj z vzorcem pogodbe o zaposlitvi s predsednikom uprave.
Do vseh gradiv in dokumentov lahko člani ZNS dostopajo z uporabo svojega uporabniškega imena in gesla.

>>> gradivo
>>> Vzorec pogodbe o zaposlitvi s članom uprave15.10.2014 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS :
Tanja Ahlin, Peter Krassnig, mag. Simona Okorn, Aleš Peršin, mag. Barbara Smolnikar, Marjana Usenik in Marija Žagar Rebselj.


8.10.2014 - Zakonodaja
Združenje nadzornikov Slovenije je na podlagi javnega poziva MGRT posredovalo predloge sprememb na ZGD-1. Pri predlogih se je ZNS omejilo na vsebine, ki  zagotavljajo večjo učinkovitost dela članov nadzornega sveta ali s korporativnim upravljanjem povezane vsebine ter odpravljajo nekatere dileme v praksi.

>>> osnutek ZGD-1I
>>> predlog sprememb ZNS

2.10.2014 - e-Gradivo
Člani ZNS lahko z uporabo uporabniškega imena in gesla dostopajo do gradiv z izobraževanja Standardna znanja za nadzornike, ki lahko pomagajo tudi pri predpripravi na izpit za pridobitev Certifikata ZNS.

>>> gradivo

2.10.2014 - Stroka
Z mesecem oktobrom je dostop do vseh strokovnih vsebin na spletnih straneh ZNS omejen, kar predstavlja pomembno povečanje koristi za člane ZNS.
Do vseh  avtonomnih pravnih virov, raziskav, priročnikov, publikacij in gradiv, lahko z uporabo uporabniškega imena in gesla, dostopajo le člani ZNS. Vsem ostalim uporabnikom omogočamo enkraten plačljiv dostop, ki omogoča prejem posamezne datoteke.

1.10.2014 - Mednarodno sodelovanje
ZNS je v okviru ecoDa sodelovalo pri pripravi stališča predloga revizije obstoječe direktive o pravicah delničarjev (Direktiva 2007/36/ES). Dodatno k tem pripombam pa za Slovenijo velja opozorilo glede določb vezanih na politiko prejemkov (Say on Pay). RS je kot regulator z ZPPOGD (tkim. Lahovnikov zakon) in ZDDDČPNO (tkim. Kramarjev zakon) to področje zakonsko normirala, kar je v nasprotju z omenjeno direktivo, zato bi bila potrebna razveljavitev obeh omenjenih zakonov. Obstoj takšne zakonodaje v Sloveniji namreč ne omogoča uresničevanja upravljalskih pravic delničarjev s politiko prejemkov (Say on Pay).

1.10.2014 - Članstvo
Vse posameznike, ki se boste v ZNS včlanili v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra tekočega leta obveščamo, da poravnate le pristopnino v višini 30 eur.
Z včlanitvijo na vas čakajo številne članske prednosti.


24.9.2014 - Stroka
  • Legitimnost člana NS, ki ni prejel razrešnice
  • Prenos pooblastil na RK nadzornega sveta
  • Plačilo izobraževanja članom NS


>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


23.9.2014 - Stroka
Če ste kot član ali sekretar NS v preteklosti že sodelovali pri samoocenjevanju nadzornega sveta, vas vljudno vabimo k sodelovanju v anketni raziskavi ZNS.

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo 5 minut časa.
Hvaležni bomo, če bomo vaš odgovor prejeli najkasneje do torka, 30. septembra 2014.Vaš prispevek nam ponuja neprecenljiv uvid v prakso na tem področju pri nas in predstavlja novo priložnost za izboljšave.

Do vprašalnika lahko dostopateTUKAJ.
Rezultati ankete bodo javno predstavljeni na Konferenci korporativnega upravljanja 2014
.1.9.2014 - Zakonodaja
4. julija letos je začela veljati novela D Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D), ki bankam nalaga, da na spletu do 19. oktobra 2014 javno objavijo podatke o terjatvah do dolžnikov, ki so na določen dan (20.12.2013) izpolnjevali pogoje, predpisane s to novelo zakona.

12.8.2014 - Stroka
  • Kdo imenuje člane UO javnih (gospodarskih) zavodov, katerih ustanovitelj je Vlada RS?
  • Sprejetje sklepa na korespondenčni seji NS


>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


10.1.2014 - Mednarodno sodelovanje
9. decembra se je Svet Evrope seznanil s poročilom o direktivi, ki naj bi izboljšala ravnovesje v zastopanosti spolov v upravnih odborih, vendar končna odločitev še ni bila sprejeta. Predlagana direktiva določa  zavezujoč kvantitativen cilj  (v nasprotju z obvezno kvoto). Javne delniške družbe naj bi do do leta 2020 povečale delež zastopanosti žensk med neizvršnimi direktorji na 40 %. (do leta 2018  za državne družbe).

 
Kontakt
T: +386 1 530 86 40
E: info@zdruzenje-ns.si

prijava na mesečne novice
nadzornik.si

KOLEDAR DOGODKOV
Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana G, 14. november 2014
Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana G, 24., 25. in 26. november 2014
Ljubljana (sejna soba AMZS), 9. december 2014

DURS o stroških izobraževanja članov NS in UO
Stroški izobraževanja članov NS in UO, ki so povezani s poslovanjem družbe, se ne štejejo za boniteto in se lahko štejejo kot odhodki za poslovne namene... >>>  Mnenje DURSa o stroških izobraževanja članov NS in UO.

 

POSTANITE NAŠ ČLAN

KORPORATIVNI ČLANI

        

     

          
 
            
 
      

 

>>> Več o korporativnem članstvu

POKROVITELJI

 

CERTIFIKAT ZNS

Naslednji izpitni rok za pridobitev Certifikata ZNS je v 
torek, 9. decembra 2014

___________________________

Preverite svoje znanje

Za člane ZNS smo za dodatno pripravo na izpit za pridobitev Certifikata ZNS pripravili zbirko vprašanj za preveritev znanja s področja dela članov NS in UO.

>>> Vprašalnik

Register imetnikov Certifikata ZNS


POTRDILO ZA NADZORNIKE

Naslednje izobraževanje
Standardna znanja za nadzornike
za pridobitev potrdila je 
24. - 26. november 2014 

Register imetnikov "Potrdila za nadzornike "POTRDILO
ZA SEKRETARJE NS

Naslednje Usposabljanje za sekretarje NS in UO
za pridobitev potrdila je
jesen 2014

Register imetnikov "Potrdila za sekretarje"

SVETOVANJE

Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo

>>> Vaša vprašanja

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom


STROKA

KODEKS
PROFESIONALNE ETIKE ZNS

april 2014

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ZNS

 

SODELOVANJEMEDNARODNO SODELOVANJE

ZNS je član
ecoDa - European Confederation of Directors' Associationa
mednarodne e-novice


ecoDa NEWSLETTER
julij 2014

>>> Več o ecoDa


FOTOGALERIJA

Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2014

English pages
© 2005-2014 ZNS / Pravno obvestilo
design 2007 - endemit