Združenje nadzornikov Slovenije
English pages
Združenje nadzornikov Slovenije Združenje nadzornikov Slovenije
   
članske strani
e-pošta
geslo
Pozabljeno geslo  |
POIŠČI:   

AKTUALNE NOVICE
21.1.2015 - Članstvo
Preko različnih aktivnosti in s spodbujanjem dobre prakse korporativnega upravljanja in strokovnega dela članov NS, smo tudi v preteklem letu prispevali k učinkovitemu korporativnemu upravljanju v Sloveniji ter tako uresničevali naše poslanstvo.
Vsa orodja, vzorci dokumentov, priporočila dobre prakse in izobraževalna gradiva,
ki smo jih pri tem razvili, so najpomembnejša korist, ki jih imajo naši člani, zato smo omejili dostop in jih opremili z avtorskimi pravicami ZNS. Do vseh strokovnih vsebin na spletnih straneh ZNS lahko odslej brezplačno dostopajo le člani ZNS.

Če želite tudi v prihodnje redno spremljati razvoj stroke in zakonodaje, smernice in priporočila dobre prakse ter številne raziskave s področja korporativnega upravljanja in delovanja NS, vas vabimo k včlanitvi.
 

20.1.2015 - Izobraževanje
Na Konferenci korporativnega upravljanja 2014 oktobra lani je mednarodi strokovnjak in poslovnež Torben Ballegaard Sorensen spregovoril o tem kakšni so nadzorni sveti z dodano vrednostjo, ki presegajo klasični nadzor. Če se konference niste udeležili vas bo zagotovo navdušil posnetek njegovega predavanja, ki je običajno dostopno le članom ZNS, sedaj pa si ga lahko ogledate TUKAJ.

22.12.2014 - Stroka
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., je dal soglasje k dvema aktoma upravljanja naložb, katerih sprejem narekuje ZSDH-1, in sicer h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in k Politiki upravljanja Slovenskega državnega holdinga.
Cilj Kodeksa je z dvigom kvalitete korporativnega upravljanja dolgoročno izboljšati poslovanje družb v interesu vseh deležnikov, cilj Politike upravljanja pa zagotoviti preglednost, sledljivost pa tudi preverljivost odločitev SDH.

Uprava SDH je že sprejela tudi Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb s kapitalsko naložbo države.

19.12.2014 - Certifikat ZNS
V četrtek, 18. decembra, je v Domu gospodarstva potekalo že tradicionalno Srečanje certificiranih nadzornikov 2014 . Na dogodku smo predstavili Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornih svetov, ki predstavljajo nov avtonomni pravni vir na področju nadzornih svetov. Na zanimivem omizju, ki so ga sestavljali pripravljalci tega dokumenta, vsi po vrsti predsedniki NS, pa smo iz njihovih osebnih izkušenj izvedelii veliko tistega česar v smernicah ni.

Zaključek srečanja je zaznamovala slavnostna podelitev Certifikatov ZNS,s katerim se v letu 2014 lahko pohvali 23 prejemnikov:

Tanja Ahlin
Aleš Avbreht
Nataša Cehtl
dr. Milena Fornazarič
mag. Barbara Gunčar
Ronnie Christopher Horvat
mag. Peter Hronek
Dejan Kontrec
Peter Krassnig
Borut Lackovič Žumer
Jurij Marjanovič
mag. Simona Okorn

Jernej Otič
Jernej Pavlič
Aleš Peršin
mag. Gregor Redek
dr. Marko Simoneti
mag. Barbara Smolnikar
mag. Nataša Štelcer
Uroš Štempihar
Marjana Usenik
Tadej Von Horvath
Marija Žagar Rebselj

Vsem novim prejemnikom Certifikata ZNS iskreno čestitamo!Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi izpitni komisiji dr. Borutu Bratini, Alenki Podbevšek in dr. Marku Jakliču, ki skrbi za visoke standarde znanj za opravljanje funkcije člana NS in UO.

Povezave:

>>>Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornih svetov
>>> FOTOGALERIJA


11.12.2014 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS :
Aleš Avbreht, dr. Milena Fornazarič, mag. Barbara Gunčar, Dejan Kontrec, Jernej Otič, Jernej Pavlič, mag. Gregor Redek, dr. Marko Simoneti, mag. Nataša Štelcer, Uroš Štempihar in mag. Tadej Von Horvath.


10.12.2014 - Stroka
Po zaključeni javni razpravi med člani ZNS in s potrditvijo Upravnega odbora ZNS, so Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornega sveta postale nov avtonomni pravni vir korporativnega upravljanja pri nas. Smernice so namenjene vsem članom nadzornih svetov kot priporočilo dobre prakse glede izbora, vloge in dela predsednikov nadzornih svetov v Sloveniji. Smernice smo obogatili s povzemanjem določenih izzivov v praksi s katerimi se srečujejo predsedniki in člani nadzornih svetov, da bi prispevali k boljšemu razumevanju nekaterih določb teh smernic.

Za prispevek pri razvoju stroke na tem področju se zahvaljujemo članom delovne skupine ZNS in tistim članom, ki ste v javni razpravi s svojimi pripombami prispevali k vsebini teh smernic.

>>> Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornih svetov

5.12.2014 - Sporočilo za javnost
Združenje nadzornikov Slovenije opozarja na sklep Vlade RS z dne 4.12.2014 glede določitve vrste in višine prejemkov članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH). Sklep Vlade RS poleg višine sejnin in mesečnega bruto plačila za opravljanje funkcije določa še nagrado, ki se v primeru doseganja ciljev in dobrih rezultatov v smislu doseženega donosa kapitala, izplača v višini od 10 % do 40 % letnega plačila za opravljanje funkcije. Takšen sklep vlade RS kot skupščine SDH je strokovno neustrezen.

Plačilo članom nadzornega sveta v odvisnosti od uspešnosti poslovanja je v nasprotju z naravo 284. člena ZGD-1, da člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku. Prav tako je izplačilo nagrade članom nadzornega sveta vezano na enega izmed kriterijev uspešnosti poslovanja v nasprotju z 12.1. določbo Kodeksa upravljanja javnih družb, ki pravi, da plačilo članov nadzornega sveta ne sme biti v neposredni odvisnosti od uspešnosti poslovanje družbe, kot jo izkazujejo izkazi družbe.

28.11.2014 - Stroka
  • Imenovanje člana komisije NS s strani sveta delavcev
  • Potek mandata članov RK v novo konstituiranem NS

>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


27.11.2014 - e-Gradivo
Člani ZNS lahko z uporabo uporabniškega imena in gesla dostopajo do gradiv z izobraževanja Standardna znanja za nadzornike, ki lahko pomagajo tudi pri predpripravi na izpit za pridobitev Certifikata ZNS.

>>> gradivo

24.11.2014 - Zakonodaja
Na podlagi javnega poziva Ministrstva za finance z dne 20.10.2014 je Združenje nadzornikov Slovenije pripravilo predloge za spremembo oz. dopolnitev predloga ZZavar-1. Pri predlogih se je ZNS omejilo na vsebine zakona, ki se nanašajo na učinkovitost dela članov nadzornega sveta oziroma s tem povezane vsebine korporativnega upravljanja.

>>> Predlog ZNS za spremembo/dopolnitev predloga ZZavar-1

14.11.2014 - e-Gradivo
14. novembra je potekal seminar ZNS - Korporativno in interno upravljanje zavarovalniv po standardih Solvency II. Udeleženci so se seznanili z novo regulativo po standardnih Solvency II, ki pomembno vplivajo na korporativno in interno upravljanje zavarovalnic. V prehodnem obdobju bodo smernice in vmesni ukrepi za pripravo na vpeljavo direktive Solventnost II v letu 2016, pomagali zavarovalnicam, da se bodo lahko pravočasno in celostno pripravile na nove zahteve. Rok je sicer videti razmeroma dolg, a vendar je treba čim prej pripraviti jasen akcijski načrt in redno poročati regulatorju o napredku.

Gradivo predavateljev je dostopno TUKAJ. Člani ZNS lahko do gradiva brezplačno dostopajo z uporabo svojega uporabniškega imena in članskega gesla.

>>> gradivo

Še niste naš član?
Postanite član ZNS in si zagotovite dostop do vseh avtonomnih pravnih virov za delo NS
in odgovore na vaša pravna vprašanja!
>>> več

29.10.2014 - Mednarodno sodelovanje
Generalna sekretarka ZNS, mag. Irena Prijović in predsednik Strokovnega sveta ZNS, Gorazd Podbevšek, sta se 27. oktobra v Milanu udeležila sestanka ECGCN (European Corporate Governance Network), kjer sta zastopala Slovenijo. Namen sestanka je bila med drugim predstavitev monitorniga nad skladnostjo s kodeksi upravljanja po državah članicah EU in kakšni so novi ukrepi, ki jih bodo članice sprejele za bolj učinkovit nadzor do 15. aprila 2015 kot to zahteva Priporočilo Komisije o kakovosti poročanja o upravljanju podjetja (»upoštevaj ali pojasni«). Zaradi odsotnosti kakršnegakoli nadzora nad skladnostjo s kodeksom upravljanja pri nas, je ZNS  najpomembnejšim deležnikom korporativnega upravljanja pri nas že predstavil projekt, ki bi v Sloveniji to omogočil.15.10.2014 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS :
Tanja Ahlin, Peter Krassnig, mag. Simona Okorn, Aleš Peršin, mag. Barbara Smolnikar, Marjana Usenik in Marija Žagar Rebselj.


14.10.2014 - Stroka
Na 9. Vrhu slovenskega gospodarstva je 14. oktobra 28 gospodarskih družb s slavnostnim podpisom, da sprejemajo Slovenske smernice korporativne integritete, pristopilo v krog Ambasadorjev korporativne integritete.
Smernice so lansko leto oblikovale štiri partnerske institucije: Ekonomska fakulteta UL, GZS, Združenje Manager in Združenje nadzornikov Slovenije. Pred nekaj meseci pa je zaživel tudi portal »Slovenska korporativna integriteta« , kjer se na enem mestu zbirajo številne dobre prakse zakonitega in etičnega poslovanja ter informacije o dogodkih in izobraževanjih na temo korporativne integritete.

»S sodelovanjem pri pripravi Slovenskih smernic korporativne integritete smo se v ZNS zavezali k aktivnemu javnemu promoviranju in spodbujanju korporativne integritete ter poštenosti v poslovanju v slovenskem gospodarstvu. Samo vztrajno sledenje etičnim načelom in dobri praksi korporativnega upravljanja nam bo prineslo spremembe. Člani nadzornih svetov so  tisti, ki morajo od uprav zahtevati implementacijo ustreznih orodij in vzpostavitev sistemov kontrol, ki bodo to omogočali,« poudarja mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS.

2.10.2014 - Stroka
Z mesecem oktobrom je dostop do vseh strokovnih vsebin na spletnih straneh ZNS omejen, kar predstavlja pomembno povečanje koristi za člane ZNS.
Do vseh  avtonomnih pravnih virov, raziskav, priročnikov, publikacij in gradiv, lahko z uporabo uporabniškega imena in gesla, dostopajo le člani ZNS. Vsem ostalim uporabnikom omogočamo enkraten plačljiv dostop, ki omogoča prejem posamezne datoteke.

10.1.2014 - Mednarodno sodelovanje
9. decembra se je Svet Evrope seznanil s poročilom o direktivi, ki naj bi izboljšala ravnovesje v zastopanosti spolov v upravnih odborih, vendar končna odločitev še ni bila sprejeta. Predlagana direktiva določa  zavezujoč kvantitativen cilj  (v nasprotju z obvezno kvoto). Javne delniške družbe naj bi do do leta 2020 povečale delež zastopanosti žensk med neizvršnimi direktorji na 40 %. (do leta 2018  za državne družbe).

 
Kontakt
T: +386 1 530 86 40
E: info@zdruzenje-ns.si

prijava na mesečne novice
nadzornik.si

KOLEDAR DOGODKOV
Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana G, 9., 10. in 11. februar 2015
Ljubljana, 4. marec 2015
Dom gospodarstva (GZS), Ljubljana, 20. marec 2015
ecoDa, Bruselj, 26. in 27. marec 2015
Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, 16. april 2015

DURS o stroških izobraževanja članov NS in UO
Stroški izobraževanja članov NS in UO, ki so povezani s poslovanjem družbe, se ne štejejo za boniteto in se lahko štejejo kot odhodki za poslovne namene... >>>  Mnenje DURSa o stroških izobraževanja članov NS in UO.

 

POSTANITE NAŠ ČLAN

KORPORATIVNI ČLANI

        

     

          
 
           
 
       

  

>>> Več o korporativnem članstvu

POKROVITELJI

 

CERTIFIKAT ZNS

Naslednji izpitni rok za pridobitev Certifikata ZNS je v 
4. marec 2015

___________________________

Preverite svoje znanje

Za člane ZNS smo za dodatno pripravo na izpit za pridobitev Certifikata ZNS pripravili zbirko vprašanj za preveritev znanja s področja dela članov NS in UO.

>>> Vprašalnik

Register imetnikov Certifikata ZNS


POTRDILO ZA NADZORNIKE

Naslednje izobraževanje
Standardna znanja za nadzornike
za pridobitev potrdila je 
februar 2015

Register imetnikov "Potrdila za nadzornike "POTRDILO
ZA SEKRETARJE NS

Naslednje Usposabljanje za sekretarje NS in UO
za pridobitev potrdila je
jesen 2014

Register imetnikov "Potrdila za sekretarje"

SVETOVANJE

Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo

>>> Vaša vprašanja

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom


STROKA

KODEKS
PROFESIONALNE ETIKE ZNS

april 2014

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ZNS

 

SODELOVANJEMEDNARODNO SODELOVANJE

ZNS je član
ecoDa - European Confederation of Directors' Associationa
mednarodne e-novice


ecoDa NEWSLETTER
januar 2015

>>> Več o ecoDa


FOTOGALERIJA

Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2014

English pages
© 2005-2015 ZNS / Pravno obvestilo
design 2007 - endemit