Združenje nadzornikov Slovenije
English pages
Združenje nadzornikov Slovenije Združenje nadzornikov Slovenije
   
članske strani
e-pošta
geslo
Pozabljeno geslo  |
POIŠČI:   

AKTUALNE NOVICE
30.3.2015 - Mednarodno sodelovanje

 

Predstavljamo najnovejšo mednarodna publikacijo "A Guide to Corporate Governance Practices in the EU”, ki ponuja pregled sprememb s področja upravljanja družb med članicami EU in pri nastanku katere je sodelovalo tudi Združenje nadzornikov Slovenije. Publikacija predstavlja natančno raziskavo posebnosti regulacije in različnih praks upravljanja kot tudi odkrito oceno izzivov, ki jih še imamo v članicah EU na tem področju. Izid publikacije je plod sodelovanja IFC World Bank in European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa).

24.3.2015 - e-Gradivo
V petek, 20.3.2015 je potekal Program usposabljanja za sekretarje NS in UO. Enodnevni program povzema napotke Smernic za izbor in delo sekretarjev NS in UO, kdo naj bi bili sekretarji NS in kaj je njihovo delo. Udeleženci so preko praktičnih izkušenj predavateljev spoznavali različne vloge, s katerimi se vsakodnevno srečujejo sekretarji nadzornega sveta.
Vsa gradiva predavateljev so članom ZNS dostopna TUKAJ.

Udeleženci programa si pridobijo Potrdilo o usposabljanju za sekretarje NS in UO in so vpisani v javno objavljen Register imetnikov "Potrdila za sekretarje".

11.3.2015 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS :
Bojan Banfi, Suzana Bolčič Agostini, Klemen Fajmut, mag. Primož Jeglič, mag. Jože Lenič, Zoran Ličen, Ivan Malešič in Barbara Šink.


2.3.2015 - Stroka
  • Po zamenjavi članov NS - redna ali konstitutivna seja?
  • Katere izjave morajo podpisati člani NS ob nastopu funkcije?
  • Ali obstoječi poslovnik NS velja tudi za nov NS?
  • Potrjevanje zapisnika ob razrešitvi predsednika NS.
  • Kako se izogniti konfliktu interesov in izkoriščanju informacij članov NS?
  • Kdaj lahko član NS zahteva sklic izredne seje

>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


12.2.2015 - e-Gradivo
Člani ZNS lahko z uporabo uporabniškega imena in gesla dostopajo do gradiv z izobraževanja Standardna znanja za nadzornike, ki lahko pomagajo tudi pri predpripravi na izpit za pridobitev Certifikata ZNS.

>>> gradivo

5.2.2015 - Stroka
ZNS je v sodelovanju s KPMG Slovenija, d.o.o. pripravilo Vprašalnik za samoocenjevanje dela revizijske komisije.
Poleg samoocenjevanja NS se skladno z dobro prakso priporoča enkrat letno izpeljati tudi samoocenjevanje dela RK. Namen samoocenjevanja je poiskati področja izboljšav in sprejeti zavezo za njihovo izvajanje.

Delovna skupina ZNS je vsebino vprašalnika prilagodila prenovljenim Priporočilom za revizijske komisije (september 2013), ki predstavljajo smernice za delo revizijskih komisij in so osnova za razumevanje dela revizijskih komisij za vse člane nadzornih svetov. Glavni namen vprašalnika je ponuditi okvir za razpravo o vsebini in kakovosti dela RK, zato vprašalnik ne vključuje vprašanj na vsako od priporočil, pač pa smiselno povzema ključna področja delovanja RK.

>>> Priporočila za revizijske komisije
>>> Vprašalnik za samoocenjevanje dela RK 

* Člani ZNS dostopajo z uporabo članskega gesla do dokumentov brezplačno.


21.1.2015 - Članstvo
Preko različnih aktivnosti in s spodbujanjem dobre prakse korporativnega upravljanja in strokovnega dela članov NS, smo tudi v preteklem letu prispevali k učinkovitemu korporativnemu upravljanju v Sloveniji ter tako uresničevali naše poslanstvo.
Vsa orodja, vzorci dokumentov, priporočila dobre prakse in izobraževalna gradiva,
ki smo jih pri tem razvili, so najpomembnejša korist, ki jih imajo naši člani, zato smo omejili dostop in jih opremili z avtorskimi pravicami ZNS. Do vseh strokovnih vsebin na spletnih straneh ZNS lahko odslej brezplačno dostopajo le člani ZNS.

Če želite tudi v prihodnje redno spremljati razvoj stroke in zakonodaje, smernice in priporočila dobre prakse ter številne raziskave s področja korporativnega upravljanja in delovanja NS, vas vabimo k včlanitvi.
 

20.1.2015 - Izobraževanje
Na Konferenci korporativnega upravljanja 2014 oktobra lani je mednarodi strokovnjak in poslovnež Torben Ballegaard Sorensen spregovoril o tem kakšni so nadzorni sveti z dodano vrednostjo, ki presegajo klasični nadzor. Če se konference niste udeležili vas bo zagotovo navdušil posnetek njegovega predavanja, ki je običajno dostopno le članom ZNS, sedaj pa si ga lahko ogledate TUKAJ.

15.10.2014 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS :
Tanja Ahlin, Peter Krassnig, mag. Simona Okorn, Aleš Peršin, mag. Barbara Smolnikar, Marjana Usenik in Marija Žagar Rebselj.


10.1.2014 - Mednarodno sodelovanje
9. decembra se je Svet Evrope seznanil s poročilom o direktivi, ki naj bi izboljšala ravnovesje v zastopanosti spolov v upravnih odborih, vendar končna odločitev še ni bila sprejeta. Predlagana direktiva določa  zavezujoč kvantitativen cilj  (v nasprotju z obvezno kvoto). Javne delniške družbe naj bi do do leta 2020 povečale delež zastopanosti žensk med neizvršnimi direktorji na 40 %. (do leta 2018  za državne družbe).

 
Kontakt
T: +386 1 530 86 40
E: info@zdruzenje-ns.si

prijava na mesečne novice
nadzornik.si

KOLEDAR DOGODKOV
Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana G, 8., 9. in 10. april 2015
Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, 16. april 2015
Ljubljana (sejna soba AMZS), 22. april 2015

DURS o stroških izobraževanja članov NS in UO
Stroški izobraževanja članov NS in UO, ki so povezani s poslovanjem družbe, se ne štejejo za boniteto in se lahko štejejo kot odhodki za poslovne namene... >>>  Mnenje DURSa o stroških izobraževanja članov NS in UO.

 

POSTANITE NAŠ ČLAN

KORPORATIVNI ČLANI

        

     

          
 
           
 
       

  

 

>>> Več o korporativnem članstvu

POKROVITELJI

 

CERTIFIKAT ZNS

Naslednji izpitni rok za pridobitev Certifikata ZNS je
22. april 2015

___________________________

Preverite svoje znanje

Za člane ZNS smo za dodatno pripravo na izpit za pridobitev Certifikata ZNS pripravili zbirko vprašanj za preveritev znanja s področja dela članov NS in UO.

>>> Vprašalnik

Register imetnikov Certifikata ZNS


POTRDILO ZA NADZORNIKE

Naslednje izobraževanje
Standardna znanja za nadzornike
za pridobitev potrdila je 
8. -10. april 2015

Register imetnikov "Potrdila za nadzornike "POTRDILO
ZA SEKRETARJE NS

Naslednje Usposabljanje za sekretarje NS in UO
za pridobitev potrdila je
20. marec 2015

Register imetnikov "Potrdila za sekretarje"

SVETOVANJE

Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo

>>> Vaša vprašanja

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom


STROKA

VPRAŠALNIK ZA SMOOCENJEVANJE DELA RK
februar 2015

 

SODELOVANJEMEDNARODNO SODELOVANJE

ZNS je član
ecoDa - European Confederation of Directors' Associationa
mednarodne e-novice


ecoDa NEWSLETTER
januar 2015

>>> Več o ecoDa


FOTOGALERIJA

Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2014

English pages
© 2005-2015 ZNS / Pravno obvestilo
design 2007 - endemit