Združenje nadzornikov Slovenije
English pages
Združenje nadzornikov Slovenije Združenje nadzornikov Slovenije
   
članske strani
e-pošta    
geslo    
POIŠČI:   

AKTUALNE NOVICE
7.4.2014 - Stroka
  • Potrdila in dokazila o nekaznovanosti
  • Potek mandata in prenehanje funkcije člana NS
  • Vpogled člana NS v dokumente družbe

  >>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


2.4.2014 - Zakonodaja

ZNS ocenjuje, da se sprejeti ZSDH-1 v mnogočem razlikuje od začetne različice, iz njegove vsebine pa so razvidni določeni politični kompromisi, ki smo jim bili priča v času poldrugega leta njegovega sprejamanja.

Ne glede na nekatere pomankljivosti zakon predstavlja novo institucionalno podlago na kateri (ponovno) lahko gradimo sistem upravljanja družb v državni lasti, kjer pa so največja pričakovanja glede njegovega izvajanja v praksi. In zdaj ko smo priča že tretjemu sistemu upravljanja družb v državni lasti, naj se končno že nekaj spremeni in to na bolje. ZNS zato izraža pričakovanje, da bo v prihodnosti v ospredju osredotočenost na ustrezno izvajanje tega zakona v praksi, ne pa na nenehno sprejemanje normativnega okvira.

>>> Sporočilo za javnost
>>>
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)


28.3.2014 - e-Gradivo

V petek, 28. marca je potekal seminar ZNS Vloga nadzornih svetov v insolvenčnih postopkih, na katerem so bili predstavljeni postopki, spremembe in novosti iz Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ter pravni in dejanski položaj bank v insolvenčnih postopkih.

Vsa gradiva so članom ZNS dostopna TUKAJ.


28.3.2014 - Sporočilo za javnost

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje za člana nadzornega sveta družbe Borzen, d.o.o., organizator trga z električno energijo, d.o.o.
Pisne prijave z dokazili sprejemajo do torka, 1. aprila 2014.

Več o pozivu h kandidaturi si preberite tukaj.


24.3.2014 - Stroka
  • Kazenska odgovornost NS in uprave v primeru nepravilnih računovodskih izkazov
  • Ponovno imenovanje obstoječe uprave

  >>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


17.3.2014 - Stroka

Zaradi vse pomembnejše vloge informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v poslovanju družb, želimo članom nadzornih svetov podati dodatne smernice in priporočila za obravnavanje področja investicij in delovanja rešitev IKT, o katerih jih morajo seznaniti uprave družb.
Na področju spremljanja tveganj pa so v sistem poročil na novo vključena tudi priporočila novih Slovenskih smernic korporativne integritete, ki so na voljo gospodarskim družbam kot orodje za vzpostavitev večje skladnosti in etičnosti poslovanja.

>>> Priporočila za poročanje nadzornemu svetu


5.3.2014 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS :
Nataša Cehtl, Ronnie Christopher Horvat, Peter Hronek, Borut Lackovič Žumer, Jurij Marjanovič.


10.2.2014 - Sporočilo za javnost

Danes, 10. februarja, je potekala predstavitev Slovenskih smernic korporativne integritete, ki so nastajale od junija lani pod okriljem partnerskih organizacij GZS, Združenje Manager, Ekonomska fakulteta UL in ZNS ter pod pokroviteljstvom predsednika države, gospoda Boruta Pahorja. S smernicami želimo prispevati k dvigu integritete v poslovanju, uveljavitvi zakonitega in etičnega poslovanja čim več gospodarskih družb v Sloveniji. 

Z  namenom olajšati korake gospodarskim družbam na poti k poslovanju z integriteto je vzpostavljen tudi portal Slovenske korporativne integritete (www.korporativna-integriteta.si), kjer so na enem mestu zbrane številne dobre prakse zakonitega in etičnega poslovanja ter informacije o seminarjih in drugih izobraževanjih na temo korporativne integritete.

 

 


Na okrogli mizi so v zanimi debati svoje poglede na korporativno integriteto in etično poslovanje soočili mag. Ernest Gortan, mag Sibil Svilan, g. Drago Kos in mag. Vojmir Urlep.

>>> Sporočilo za javnost


10.1.2014 - Mednarodno sodelovanje
9. decembra se je Svet Evrope seznanil s poročilom o direktivi, ki naj bi izboljšala ravnovesje v zastopanosti spolov v upravnih odborih, vendar končna odločitev še ni bila sprejeta. Predlagana direktiva določa  zavezujoč kvantitativen cilj  (v nasprotju z obvezno kvoto). Javne delniške družbe naj bi do do leta 2020 povečale delež zastopanosti žensk med neizvršnimi direktorji na 40 %. (do leta 2018  za državne družbe).

 
Kontakt
T: +386 1 530 86 40
E: info@zdruzenje-ns.si

prijava na mesečne novice
nadzornik.si

KOLEDAR DOGODKOV

DURS o stroških izobraževanja članov NS in UO
Stroški izobraževanja članov NS in UO, ki so povezani s poslovanjem družbe, se ne štejejo za boniteto in se lahko štejejo kot odhodki za poslovne namene... >>>  Mnenje DURSa o stroških izobraževanja članov NS in UO.

 

POSTANITE NAŠ ČLAN

KORPORATIVNI ČLANI

        

         

          
 
                 
 
      

   
            

>>> Več o korporativnem članstvu

POKROVITELJI

 

CERTIFIKAT ZNS

Naslednji izpitni rok za pridobitev Certifikata ZNS je v 
torek, 6. maj 2014

___________________________

Preverite svoje znanje

Za člane ZNS smo za dodatno pripravo na izpit za pridobitev Certifikata ZNS pripravili zbirko vprašanj za preveritev znanja s področja dela članov NS in UO.

>>> Vprašalnik

Register imetnikov Certifikata ZNS


POTRDILO ZA NADZORNIKE

Naslednje izobraževanje
Standardna znanja za nadzornike
za pridobitev potrdila je 
14. - 16. april 2014 

Register imetnikov "Potrdila za nadzornike "SVETOVANJE

Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo

>>> Vaša vprašanja

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom


STROKA

RAZISKAVA O PREJEMKIH UPRAV IN NS JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB V SLOVENIJI 2010-2013, 
november 2013SODELOVANJEMEDNARODNO SODELOVANJE

ZNS je član
ecoDa - European Confederation of Directors' Associationa
mednarodne e-novice


ecoDa NEWSLETTER
marec 2014

>>> Več o ecoDa


FOTOGALERIJA

Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2013
English pages
© 2005-2014 ZNS / Pravno obvestilo
design 2007 - endemit