Združenje nadzornikov Slovenije
English pages
Združenje nadzornikov Slovenije Združenje nadzornikov Slovenije
   
članske strani
e-pošta
geslo
Pozabljeno geslo  |
POIŠČI:   

AKTUALNE NOVICE
27.11.2014 - e-Gradivo
Člani ZNS lahko z uporabo uporabniškega imena in gesla dostopajo do gradiv z izobraževanja Standardna znanja za nadzornike, ki lahko pomagajo tudi pri predpripravi na izpit za pridobitev Certifikata ZNS.

>>> gradivo

24.11.2014 - Zakonodaja
Na podlagi javnega poziva Ministrstva za finance z dne 20.10.2014 je Združenje nadzornikov Slovenije pripravilo predloge za spremembo oz. dopolnitev predloga ZZavar-1. Pri predlogih se je ZNS omejilo na vsebine zakona, ki se nanašajo na učinkovitost dela članov nadzornega sveta oziroma s tem povezane vsebine korporativnega upravljanja.

>>> Predlog ZNS za spremembo/dopolnitev predloga ZZavar-1

20.11.2014 - Stroka
  • Potek mandata članov RK v novo konstituiranem NS

>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


14.11.2014 - e-Gradivo
14. novembra je potekal seminar ZNS - Korporativno in interno upravljanje zavarovalniv po standardih Solvency II. Udeleženci so se seznanili z novo regulativo po standardnih Solvency II, ki pomembno vplivajo na korporativno in interno upravljanje zavarovalnic. V prehodnem obdobju bodo smernice in vmesni ukrepi za pripravo na vpeljavo direktive Solventnost II v letu 2016, pomagali zavarovalnicam, da se bodo lahko pravočasno in celostno pripravile na nove zahteve. Rok je sicer videti razmeroma dolg, a vendar je treba čim prej pripraviti jasen akcijski načrt in redno poročati regulatorju o napredku.

Gradivo predavateljev je dostopno TUKAJ. Člani ZNS lahko do gradiva brezplačno dostopajo z uporabo svojega uporabniškega imena in članskega gesla.

>>> gradivo

Še niste naš član?
Postanite član ZNS in si zagotovite dostop do vseh avtonomnih pravnih virov za delo NS
in odgovore na vaša pravna vprašanja!
>>> več

29.10.2014 - Mednarodno sodelovanje
Generalna sekretarka ZNS, mag. Irena Prijović in predsednik Strokovnega sveta ZNS, Gorazd Podbevšek, sta se 27. oktobra v Milanu udeležila sestanka ECGCN (European Corporate Governance Network), kjer sta zastopala Slovenijo. Namen sestanka je bila med drugim predstavitev monitorniga nad skladnostjo s kodeksi upravljanja po državah članicah EU in kakšni so novi ukrepi, ki jih bodo članice sprejele za bolj učinkovit nadzor do 15. aprila 2015 kot to zahteva Priporočilo Komisije o kakovosti poročanja o upravljanju podjetja (»upoštevaj ali pojasni«). Zaradi odsotnosti kakršnegakoli nadzora nad skladnostjo s kodeksom upravljanja pri nas, je ZNS  najpomembnejšim deležnikom korporativnega upravljanja pri nas že predstavil projekt, ki bi v Sloveniji to omogočil.29.10.2014 - Novice iz nadzornih svetov
Na podlagi sklepa nadzornega družbe Elektro Maribor d.d. o imenovanju nominacijske komisije, nominacijska komisija objavlja ODPRTI JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatom, da posredujejo svojo prijavo za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d.
Vloge sprejemajo do vključno ponedeljka, 10. novembra 2014 do 15. ure. Več o pozivu h kandidaturi si preberite tukaj.

28.10.2014 - Mednarodno sodelovanje
27. in 28. oktobra je v okviru italijanskega predsedovanja Svetu Evrope, v Milanu potekala mednarodna Konferenca korporativnega upravljanja z naslovom "Corporate Governance, Value Creation and Growth". Glavna tema konference bila kako vzpostaviti dolgotrajen odnos med izdajatelji in vlagatelji? Pri iskanju odgovorov so se mednarodni strokovnjaki na štirih panelih dotaknili vprašanja večje preglednosti delovanja, kako vzpodbuditi dolgoročno angažiranost delničarjev in kako izboljšati okvir za čezmejno delovanje podjetij ter kakšna pravila korporativnega upravljanja vzpostaviti za podjetja v državni lasti.>>> več

25.10.2014 - Stroka
  • Kdo lahko imenuje prokurista?
  • Primeri sodne prakse pri odpoklicu uprave

>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


24.10.2014 - e-Gradivo
Gradivo predavateljev s Konference korporativnega upravljanja 2014 je dostopno TUKAJ. Člani ZNS lahko do gradiva brezplačno dostopajo z uporabo svojega članskega gesla.

>>>gradivo


Vse posameznike, ki se boste v ZNS včlanili v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra tekočega leta obveščamo, da poravnate le pristopnino v višini 30 eur.
Z včlanitvijo na vas čakajo številne članske prednosti.


24.10.2014 - Srečanje
Mednarodni in domači predavatelji so skupaj z udeleženci Konference korporativnega upravljanja 2014, ki jo vsako leto organizira ZNS, razpravljali o tem kakšni so nadzorni sveti z dodano vrednostjo, ki presegajo klasičen nadzor in kako samoocenjevanje nadzornih svetov predstavlja katalizator sprememb ter lahko prinaša številne izboljšave njihovega dela.
Vzvode učinkovitosti so iskali v boljšem vodenju nadzornih svetov, v agendah, ki so usmerjene v prihodnost in novi svetovalni vlogi sekretarjev nadzornih svetov.

Kako je bilo na Konferenci letos si lahko pogledate v kratkem videoposnetku,
vabljeni pa tudi v fotogalerijo.Jure Marjanovič, Gorazd Podbevšek, Torben Ballegaard Sorensen,
dr. Chris Pierce, dr. Marko Jakličin mag. Irena Prijović


>>> fotogalerija
>>> videoposnetek


23.10.2014 - SrečanjeZlati pokrovitelj
Bronasti pokrovitelji

Podporni pokrovitelji


Blagovni pokrovitelj
Medijski pokrovitelj


16.10.2014 - e-Gradivo
Članom ZNS je na voljo gradivo seminarja Pravni vidiki imenovanja in odpoklica uprave skupaj z vzorcem pogodbe o zaposlitvi s predsednikom uprave.
Do vseh gradiv in dokumentov lahko člani ZNS dostopajo z uporabo svojega uporabniškega imena in gesla.

>>> gradivo
>>> Vzorec pogodbe o zaposlitvi s članom uprave15.10.2014 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS :
Tanja Ahlin, Peter Krassnig, mag. Simona Okorn, Aleš Peršin, mag. Barbara Smolnikar, Marjana Usenik in Marija Žagar Rebselj.


14.10.2014 - Stroka
Na 9. Vrhu slovenskega gospodarstva je 14. oktobra 28 gospodarskih družb s slavnostnim podpisom, da sprejemajo Slovenske smernice korporativne integritete, pristopilo v krog Ambasadorjev korporativne integritete.
Smernice so lansko leto oblikovale štiri partnerske institucije: Ekonomska fakulteta UL, GZS, Združenje Manager in Združenje nadzornikov Slovenije. Pred nekaj meseci pa je zaživel tudi portal »Slovenska korporativna integriteta« , kjer se na enem mestu zbirajo številne dobre prakse zakonitega in etičnega poslovanja ter informacije o dogodkih in izobraževanjih na temo korporativne integritete.

»S sodelovanjem pri pripravi Slovenskih smernic korporativne integritete smo se v ZNS zavezali k aktivnemu javnemu promoviranju in spodbujanju korporativne integritete ter poštenosti v poslovanju v slovenskem gospodarstvu. Samo vztrajno sledenje etičnim načelom in dobri praksi korporativnega upravljanja nam bo prineslo spremembe. Člani nadzornih svetov so  tisti, ki morajo od uprav zahtevati implementacijo ustreznih orodij in vzpostavitev sistemov kontrol, ki bodo to omogočali,« poudarja mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS.

8.10.2014 - Zakonodaja
Združenje nadzornikov Slovenije je na podlagi javnega poziva MGRT posredovalo predloge sprememb na ZGD-1. Pri predlogih se je ZNS omejilo na vsebine, ki  zagotavljajo večjo učinkovitost dela članov nadzornega sveta ali s korporativnim upravljanjem povezane vsebine ter odpravljajo nekatere dileme v praksi.

>>> osnutek ZGD-1I
>>> predlog sprememb ZNS

2.10.2014 - e-Gradivo
Člani ZNS lahko z uporabo uporabniškega imena in gesla dostopajo do gradiv z izobraževanja Standardna znanja za nadzornike, ki lahko pomagajo tudi pri predpripravi na izpit za pridobitev Certifikata ZNS.

>>> gradivo

2.10.2014 - Stroka
Z mesecem oktobrom je dostop do vseh strokovnih vsebin na spletnih straneh ZNS omejen, kar predstavlja pomembno povečanje koristi za člane ZNS.
Do vseh  avtonomnih pravnih virov, raziskav, priročnikov, publikacij in gradiv, lahko z uporabo uporabniškega imena in gesla, dostopajo le člani ZNS. Vsem ostalim uporabnikom omogočamo enkraten plačljiv dostop, ki omogoča prejem posamezne datoteke.

1.10.2014 - Mednarodno sodelovanje
ZNS je v okviru ecoDa sodelovalo pri pripravi stališča predloga revizije obstoječe direktive o pravicah delničarjev (Direktiva 2007/36/ES). Dodatno k tem pripombam pa za Slovenijo velja opozorilo glede določb vezanih na politiko prejemkov (Say on Pay). RS je kot regulator z ZPPOGD (tkim. Lahovnikov zakon) in ZDDDČPNO (tkim. Kramarjev zakon) to področje zakonsko normirala, kar je v nasprotju z omenjeno direktivo, zato bi bila potrebna razveljavitev obeh omenjenih zakonov. Obstoj takšne zakonodaje v Sloveniji namreč ne omogoča uresničevanja upravljalskih pravic delničarjev s politiko prejemkov (Say on Pay).

1.10.2014 - Članstvo
Vse posameznike, ki se boste v ZNS včlanili v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra tekočega leta obveščamo, da poravnate le pristopnino v višini 30 eur.
Z včlanitvijo na vas čakajo številne članske prednosti.


24.9.2014 - Stroka
  • Legitimnost člana NS, ki ni prejel razrešnice
  • Prenos pooblastil na RK nadzornega sveta
  • Plačilo izobraževanja članom NS


>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


1.9.2014 - Zakonodaja
4. julija letos je začela veljati novela D Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D), ki bankam nalaga, da na spletu do 19. oktobra 2014 javno objavijo podatke o terjatvah do dolžnikov, ki so na določen dan (20.12.2013) izpolnjevali pogoje, predpisane s to novelo zakona.

10.1.2014 - Mednarodno sodelovanje
9. decembra se je Svet Evrope seznanil s poročilom o direktivi, ki naj bi izboljšala ravnovesje v zastopanosti spolov v upravnih odborih, vendar končna odločitev še ni bila sprejeta. Predlagana direktiva določa  zavezujoč kvantitativen cilj  (v nasprotju z obvezno kvoto). Javne delniške družbe naj bi do do leta 2020 povečale delež zastopanosti žensk med neizvršnimi direktorji na 40 %. (do leta 2018  za državne družbe).

 
Kontakt
T: +386 1 530 86 40
E: info@zdruzenje-ns.si

prijava na mesečne novice
nadzornik.si

KOLEDAR DOGODKOV
Ljubljana (sejna soba AMZS), 9. december 2014
Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A, 18.12.2014

DURS o stroških izobraževanja članov NS in UO
Stroški izobraževanja članov NS in UO, ki so povezani s poslovanjem družbe, se ne štejejo za boniteto in se lahko štejejo kot odhodki za poslovne namene... >>>  Mnenje DURSa o stroških izobraževanja članov NS in UO.

 

POSTANITE NAŠ ČLAN

KORPORATIVNI ČLANI

        

     

          
 
            
 
      

 

>>> Več o korporativnem članstvu

POKROVITELJI

 

CERTIFIKAT ZNS

Naslednji izpitni rok za pridobitev Certifikata ZNS je v 
torek, 9. decembra 2014

___________________________

Preverite svoje znanje

Za člane ZNS smo za dodatno pripravo na izpit za pridobitev Certifikata ZNS pripravili zbirko vprašanj za preveritev znanja s področja dela članov NS in UO.

>>> Vprašalnik

Register imetnikov Certifikata ZNS


POTRDILO ZA NADZORNIKE

Naslednje izobraževanje
Standardna znanja za nadzornike
za pridobitev potrdila je 
24. - 26. november 2014 

Register imetnikov "Potrdila za nadzornike "POTRDILO
ZA SEKRETARJE NS

Naslednje Usposabljanje za sekretarje NS in UO
za pridobitev potrdila je
jesen 2014

Register imetnikov "Potrdila za sekretarje"

SVETOVANJE

Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo

>>> Vaša vprašanja

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom


STROKA

KODEKS
PROFESIONALNE ETIKE ZNS

april 2014

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ZNS

 

SODELOVANJEMEDNARODNO SODELOVANJE

ZNS je član
ecoDa - European Confederation of Directors' Associationa
mednarodne e-novice


ecoDa NEWSLETTER
julij 2014

>>> Več o ecoDa


FOTOGALERIJA

Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2014

English pages
© 2005-2014 ZNS / Pravno obvestilo
design 2007 - endemit