Združenje nadzornikov Slovenije
English pages
Združenje nadzornikov Slovenije Združenje nadzornikov Slovenije
   
članske strani
e-pošta
geslo
Pozabljeno geslo  |
POIŠČI:   

AKTUALNE NOVICE
20.5.2015 - Sporočilo za javnost

 

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije in na podlagi 40. člena ZSDH-1 (Ur.l. RS, št. 25/14) ter sklepa MF o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, strokovna komisija objavlja odprti javni poziv za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding, d.d..

Prijave sprejemajo do vključno srede, 3. 6. 2015, do 15:00 ure na elektronskem naslovu: mf.nssdh@mf-rs.si

Več o pozivu h kandidaturi si preberite tukaj.

19.5.2015 - Stroka
Revizijske komisije in nadzorni sveti se srečujejo z vrsto izzivi pri svojem delu, zato smo v letošnjem letu ponovno pripravili seznam prednostnih nalog - Prioritete za delo revizijskih komisij 2015/2016, ki bi jih morala upoštevati vsaka revizijska komisija ali nadzorni svet pri pripravi svojega programa dela.

Določanje prioritet ni nikoli enostavno in tudi leti 2015/2016 bosta polni izzivov glede na dogajanja na področju zakonodajnih sprememb, napovedanih sprememb računovodskih standardov ter gospodarskih in političnih okoliščin. Izpostavili smo nekaj področij, ki naj bi jih revizijske komisije vključevale v program dela 2015/2016....

6.5.2015 - Izobraževanje
Izobraževanje Corporate Governance in Slovenia / Korporativno upravljanje v Sloveniji je prestavljeno na jesenski termin.

Namen izobraževanja je predstaviti pregled zakonodaje in razvoja dobre prakse korporativnega upravljanja v Sloveniji, s poudarkom na nekaterih specifičnostih. Skozi interaktivno razpravo bodo predavatelji predstavili trenutno stanje in razvoj korporativnega upravljanja v Sloveniji ter pomen različnih deležnikov v tem procesu. Program bo potekal v angleškem jeziku za tujce, ki poslujejo v Sloveniji in jih zanima stroka in praksa korporativnega upravljanja v Sloveniji. Izobraževalnemu delu bo sledilo družabno kosilo, namenjeno medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi izkušenj in praktičnih znanj.


24.4.2015 - Mednarodno sodelovanje
22. aprila je v okviru praznovanja 10. obletnice delovanja ecoDa (The European Confederation of Directors Associations) Bruslju potekala mednarodna konferenca z naslovom "The Professionalism of Directors - Key to European competitiveness". Osrednja tema je bila profesionalizacija nadzornih svetov, kot pomemben dejavnik zagotavljanja globalne konkurenčnosti evropskih podjetij.ecoDa predstavlja stičišče izmenjave nacionalnih mnenj in izkušenj na najvišji ravni. Že 10. leto uspešno promovira strokovnost in profesionalizem članov upravnih odborov in nadzornih svetov, oblikuje dobro prakso korporativnega upravljanja in zastopa interese svojih članov v EU institucijah. Kaj pravzaprav ecoda je, za kaj se zavzema in kakšne so smernice za prihodnost nadzornih svetov in upravnih odborov si lahko ogledate v kratkem predstavitvenem filmu TUKAJ.

22.4.2015 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS:
Dr. Andrej Baričič, Marko Brvar, Marino Furlan, Lučano Grozič, dr. Julijana Kristl, Uroš Mesojedec, mag. Brigita Oplotnik Rajh in dr. Sergeja Slapničar.

Naslednji izpitni rok je v ponedeljek, 22. junija 2015


21.4.2015 - Stroka

20. aprila je potekal slavnostni podpis sporazuma o sodelovanju pri pripravi Kodeksa upravljanja za nejavne družbe.
Z namenom krepitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva z izboljšanjem korporativnega upravljanja tudi v nejavnih družbah, smo Združenje nadzornikov Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarska zbornica Slovenije, pristopili k oblikovanju referenčnega kodeksa upravljanja za nejavne družbe.

Z novelo ZGD-1I, ki se trenutno nahaja v postopku sprejemanja, se bo namreč krog zavezancev za spoštovanje načel korporativnega upravljanja in izpolnjevanje izjave o upravljanju razširil tudi na družbe, ki so zavezane revidiranju in ne kotirajo na borzi (t.i. nejavne družbe). Obenem bo nov referenčni kodeks predstavljal pomembno priporočilo dobre prakse tudi vsem drugim manjšim oz. družinskim nejavnim družbam.

21.4.2015 - Stroka
  • Kaj v primeru, če nadzorni svet ne potrdi letnega poročila?


>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


20.4.2015 - Srečanje

Na Letnem članskem srečanju s Skupščino ZNS, ki je potekalo 16.4.2015 smo v prvem delu opravili pregled dela združenja v preteklem letu, preverili spremljanje strategije 2013-2016 in pripravili načrt dela za prihodnje leto.


V strokovnem delu, ki je sledil pa smo na panelu z zanimivimi sogovorniki predstavili protokol odnosov med različnimi deležniki korporativnega upravljanja v času privatizacije družb in osvetlili posebnosti vloge nadzornih svetov v teh postopkih.


mag. Janez Škrubej, Mira Puc, Matej Runjak, Borut Jamnik,
dr. Polona Domadenik in mag. Matej Kavčič

Utrinke s srečanja si lahko ogledate v spletni fotogaleriji.

>>> fotogalerija


12.4.2015 - e-Gradivo
Člani ZNS lahko z uporabo uporabniškega imena in gesla dostopajo do gradiv z izobraževanja Standardna znanja za nadzornike, ki lahko pomagajo tudi pri predpripravi na izpit za pridobitev Certifikata ZNS.

>>> gradivo

30.3.2015 - Mednarodno sodelovanje

 

Predstavljamo najnovejšo mednarodna publikacijo "A Guide to Corporate Governance Practices in the EU”, ki ponuja pregled sprememb s področja upravljanja družb med članicami EU in pri nastanku katere je sodelovalo tudi Združenje nadzornikov Slovenije. Publikacija predstavlja natančno raziskavo posebnosti regulacije in različnih praks upravljanja kot tudi odkrito oceno izzivov, ki jih še imamo v članicah EU na tem področju. Izid publikacije je plod sodelovanja IFC World Bank in European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa).

24.3.2015 - e-Gradivo
V petek, 20.3.2015 je potekal Program usposabljanja za sekretarje NS in UO. Enodnevni program povzema napotke Smernic za izbor in delo sekretarjev NS in UO, kdo naj bi bili sekretarji NS in kaj je njihovo delo. Udeleženci so preko praktičnih izkušenj predavateljev spoznavali različne vloge, s katerimi se vsakodnevno srečujejo sekretarji nadzornega sveta.
Vsa gradiva predavateljev so članom ZNS dostopna TUKAJ.

Udeleženci programa si pridobijo Potrdilo o usposabljanju za sekretarje NS in UO in so vpisani v javno objavljen Register imetnikov "Potrdila za sekretarje".

15.10.2014 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS :
Tanja Ahlin, Peter Krassnig, mag. Simona Okorn, Aleš Peršin, mag. Barbara Smolnikar, Marjana Usenik in Marija Žagar Rebselj.


10.1.2014 - Mednarodno sodelovanje
9. decembra se je Svet Evrope seznanil s poročilom o direktivi, ki naj bi izboljšala ravnovesje v zastopanosti spolov v upravnih odborih, vendar končna odločitev še ni bila sprejeta. Predlagana direktiva določa  zavezujoč kvantitativen cilj  (v nasprotju z obvezno kvoto). Javne delniške družbe naj bi do do leta 2020 povečale delež zastopanosti žensk med neizvršnimi direktorji na 40 %. (do leta 2018  za državne družbe).

 
Kontakt
T: +386 1 530 86 40
E: info@zdruzenje-ns.si

prijava na mesečne novice
nadzornik.si

KOLEDAR DOGODKOV
Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana G, 8., 9. in 10. junij 2015
Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana E, 16. junij 2015
Ljubljana (sejna soba AMZS), 22. junij 2015
Ljubljana, jesen 2015

DURS o stroških izobraževanja članov NS in UO
Stroški izobraževanja članov NS in UO, ki so povezani s poslovanjem družbe, se ne štejejo za boniteto in se lahko štejejo kot odhodki za poslovne namene... >>>  Mnenje DURSa o stroških izobraževanja članov NS in UO.

 

POSTANITE NAŠ ČLAN

KORPORATIVNI ČLANI

        

     

          
 
           
 
       

  

 

>>> Več o korporativnem članstvu

POKROVITELJI

 

CERTIFIKAT ZNS

Naslednji izpitni rok za pridobitev Certifikata ZNS je
ponedeljek, 22. junij 2015

___________________________

Preverite svoje znanje

Za člane ZNS smo za dodatno pripravo na izpit za pridobitev Certifikata ZNS pripravili zbirko vprašanj za preveritev znanja s področja dela članov NS in UO.

>>> Vprašalnik

Register imetnikov Certifikata ZNS


POTRDILO ZA NADZORNIKE

Naslednje izobraževanje
Standardna znanja za nadzornike
za pridobitev potrdila je 
8. -10. junij 2015

Register imetnikov "Potrdila za nadzornike "POTRDILO
ZA SEKRETARJE NS

Naslednje Usposabljanje za sekretarje NS in UO
za pridobitev potrdila je
20. marec 2015

Register imetnikov "Potrdila za sekretarje"

SVETOVANJE

Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo

>>> Vaša vprašanja

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom


STROKA

VPRAŠALNIK ZA SMOOCENJEVANJE DELA RK
februar 2015

 

SODELOVANJEMEDNARODNO SODELOVANJE

ZNS je član
ecoDa - European Confederation of Directors' Associationa
mednarodne e-novice


ecoDa NEWSLETTER
januar 2015

>>> Več o ecoDa


FOTOGALERIJA

Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2014

English pages
© 2005-2015 ZNS / Pravno obvestilo
design 2007 - endemit