Združenje nadzornikov Slovenije
English pages
Združenje nadzornikov Slovenije Združenje nadzornikov Slovenije
   
članske strani
e-pošta
geslo
Pozabljeno geslo  |
POIŠČI:   

AKTUALNE NOVICE
23.7.2015 - Stroka
  • Odpoved sejnini članov NS
  • Reelekcija direktorja v d.o.o
  • Ali se lahko plačilo članov NS določi s poslovnikom NS?

>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


21.7.2015 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS:
Boštjan Gorjup, Tadej Gosak, Anica Knavs, mag. David Skornšek, Boris Štefančič.

Nov izpitni rok: 19. oktober 2015


1.7.2015 - Srečanje
V torek, 30. junija, je potekalo prvo srečanje Predsedniškega foruma ZNS. Namen foruma je s strokovnim poslovnim druženjem na eno od tem s področja korporativnega upravljanja med korporativni člani ZNS aktivirati predsednike uprav in nadzornih svetov ter upravnih odborov.

Tokratna tema so bili izzivi upravljanja skupin podjetij. Skupine podjetij predstavljajo pomembno ekonomsko realnost, vendar njihove upravljavske strukture tudi na evropski ravni pogosto niso dobro razvite. Izzivi so tako na pravni strani, preko skladnosti z lokalnimi standardi v primeru mednarodnih skupin podjetij (multinacionalk, skupine s podružnicami), kot na poslovni strani, ki se običajno ne sklada s pravno-organizacijsko strukturo skupine.Z novo člansko aktivnostjo želimo pospešiti izmenjavo in prenos znanj s področja upravljanja, še dodatno motivirali družbe, njihova poslovodstva in nadzornike k boljšemu korporativnemu upravljanju.

>>> več o korporativnem članstvu si lahko preberete TUKAJ.

1.7.2015 - Stroka
  • Ali lahko večinski lastnik zahteva dodatno točko dnevnega reda na sami skupščini?
  • Ali je članstvo (in funkcija) v komisijah NS javno?
  • Neodvisen strokovnjak RK - sme ali mora biti nekdo, ki ni član NS?
  • Način in višina plačil zunanjemu strokovnjaku RK

>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


22.6.2015 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS:
Franci Hočevar, mag. Kristijan Hvala, Andrej Šketa, mag. Nevenka Ribič in Borut Zajc.17.6.2015 - e-Gradivo
V torek, 16. junija je potekalo izobraževanje za člane revizijskih komisij in nadzornega sveta. O svojih praktičnih izkušnjah in o tem, kaj je pomembno pri delu v revizijski komisiji, smo debatirali z izkušenimi strokovnjaki. Izvedeli  smo kako lahko kot nadzorniki in člani revizijskih komisij za nadzor nad družbo čim bolj izkoristite delo notranje revizije in kje so največja razhajanja med prakso in priporočili pri delu revizijskih komisij pri nas. 

Vsa gradiva z izobraževanja so članom ZNS z uporabo gesla dostopna TUKAJ.

11.6.2015 - e-Gradivo
Člani ZNS lahko z uporabo uporabniškega imena in gesla dostopajo do gradiv z izobraževanja Standardna znanja za nadzornike, ki lahko pomagajo tudi pri predpripravi na izpit za pridobitev Certifikata ZNS.

>>> gradivo

4.6.2015 - Mednarodno sodelovanje
ZNS je v okviru European Confederation of Directors´ Associations (ecoDa) tudi v preteklem letu aktivno sodelovalo na ravni EU. Kaj vse se je dogajalo na tem področju si lahko preberete v letnem poročilu ecoDa za leto 2014 >>> TUKAJ.

ecoDa je neprofitna organizacija ustanovljena marca 2005 s sedežem v Bruslju, ki deluje kot konfederacija nacionalnih združenj. Zavzema se za širjenje najboljše prakse etičnosti in upravljanja podjetij med državami članicami EU. Poslanstvo ecoDa je promovirati strokovnost in profesionalizem članov upravnih odborov in nadzornih svetov, oblikovati dobro prakso upravljanja podjetij in zastopati interese svojih članov v EU institucijah.

2.6.2015 - Mednarodno sodelovanje
ZNS je v okviru European Confederation of Directors´ Associations (ecoDa) in v sodelovanju s Korn Ferry pripravilo pregled evropske dobre prakse glede izbora in imenovanja članov NS in UO v dokumentu v angleškem jeziku: Beyond The Old Boy´s Network - What´s happening in European boardrooms and a guide to best practices.

Vodič skozi pregled evropskih praks postopkov izbora in imenovanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov oblikuje 14 priporočil, ki pokrivajo celoten postopek kadrovanja: priprava postopka in načrtovanje nasledstva, izbor in intervjuji s kandidati ter uvajanje novih članov v funkcijo.

19.5.2015 - Stroka
Revizijske komisije in nadzorni sveti se srečujejo z vrsto izzivi pri svojem delu, zato smo v letošnjem letu ponovno pripravili seznam prednostnih nalog - Prioritete za delo revizijskih komisij 2015/2016, ki bi jih morala upoštevati vsaka revizijska komisija ali nadzorni svet pri pripravi svojega programa dela.

Določanje prioritet ni nikoli enostavno in tudi leti 2015/2016 bosta polni izzivov glede na dogajanja na področju zakonodajnih sprememb, napovedanih sprememb računovodskih standardov ter gospodarskih in političnih okoliščin. Izpostavili smo nekaj področij, ki naj bi jih revizijske komisije vključevale v program dela 2015/2016....

6.5.2015 - Izobraževanje
Izobraževanje Corporate Governance in Slovenia / Korporativno upravljanje v Sloveniji je prestavljeno na jesenski termin.

Namen izobraževanja je predstaviti pregled zakonodaje in razvoja dobre prakse korporativnega upravljanja v Sloveniji, s poudarkom na nekaterih specifičnostih. Skozi interaktivno razpravo bodo predavatelji predstavili trenutno stanje in razvoj korporativnega upravljanja v Sloveniji ter pomen različnih deležnikov v tem procesu. Program bo potekal v angleškem jeziku za tujce, ki poslujejo v Sloveniji in jih zanima stroka in praksa korporativnega upravljanja v Sloveniji. Izobraževalnemu delu bo sledilo družabno kosilo, namenjeno medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi izkušenj in praktičnih znanj.


22.4.2015 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS:
Dr. Andrej Baričič, Marko Brvar, Marino Furlan, Lučano Grozič, dr. Julijana Kristl, Uroš Mesojedec, mag. Brigita Oplotnik Rajh in dr. Sergeja Slapničar.

Naslednji izpitni rok je v ponedeljek, 22. junija 2015


15.10.2014 - Certifikat ZNS

Iskreno čestitamo novim prejemnikov Certifikata ZNS :
Tanja Ahlin, Peter Krassnig, mag. Simona Okorn, Aleš Peršin, mag. Barbara Smolnikar, Marjana Usenik in Marija Žagar Rebselj.


10.1.2014 - Mednarodno sodelovanje
9. decembra se je Svet Evrope seznanil s poročilom o direktivi, ki naj bi izboljšala ravnovesje v zastopanosti spolov v upravnih odborih, vendar končna odločitev še ni bila sprejeta. Predlagana direktiva določa  zavezujoč kvantitativen cilj  (v nasprotju z obvezno kvoto). Javne delniške družbe naj bi do do leta 2020 povečale delež zastopanosti žensk med neizvršnimi direktorji na 40 %. (do leta 2018  za državne družbe).

 
Kontakt
T: +386 1 530 86 40
E: info@zdruzenje-ns.si

prijava na mesečne novice
nadzornik.si

KOLEDAR DOGODKOV
Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana G, 5., 6. in 7. oktober 2015
Ljubljana (sejna soba AMZS), 19. oktober 2015
ecoDa, Bruselj, 19. in 20. oktober 2015
Ljubljana, 13. november 2015

DURS o stroških izobraževanja članov NS in UO
Stroški izobraževanja članov NS in UO, ki so povezani s poslovanjem družbe, se ne štejejo za boniteto in se lahko štejejo kot odhodki za poslovne namene... >>>  Mnenje DURSa o stroških izobraževanja članov NS in UO.

 

POSTANITE NAŠ ČLAN

KORPORATIVNI ČLANI

        

     

          
 
           
 
       

  

           

>>> Več o korporativnem članstvu

POKROVITELJI

 

CERTIFIKAT ZNS

Naslednji izpitni rok za pridobitev Certifikata ZNS je
ponedeljek, 19. oktober 2015

___________________________

Preverite svoje znanje

Za člane ZNS smo za dodatno pripravo na izpit za pridobitev Certifikata ZNS pripravili zbirko vprašanj za preveritev znanja s področja dela članov NS in UO.

>>> Vprašalnik

Register imetnikov Certifikata ZNS


POTRDILO ZA NADZORNIKE

Naslednje izobraževanje
Standardna znanja za nadzornike
za pridobitev potrdila je 
5. - 7. oktober 2015

Register imetnikov "Potrdila za nadzornike "POTRDILO
ZA SEKRETARJE NS

Naslednje Usposabljanje za sekretarje NS in UO
za pridobitev potrdila je
februar 2016

Register imetnikov "Potrdila za sekretarje"

SVETOVANJE

Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo

>>> Vaša vprašanja

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom


STROKA

VPRAŠALNIK ZA SMOOCENJEVANJE DELA RK
februar 2015

 

SODELOVANJEMEDNARODNO SODELOVANJE

ZNS je član
ecoDa - European Confederation of Directors' Associationa
mednarodne e-novice


ecoDa NEWSLETTER
julij 2015

>>> Več o ecoDa


FOTOGALERIJA

Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2014

English pages
© 2005-2015 ZNS / Pravno obvestilo
design 2007 - endemit