CERTIFICIRANJE

Evropska akreditacija za ZNS izobraževanje za nadzornike in Certifikat ZNS

Program izobraževanja za nadzornike za pridobitev »Potrdila za nadzornike«, ki ga izvaja Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in »Certifikat ZNS«, imata poleg domače kvalifikacije (MGRT) tudi evropsko akreditacijo (ecoDa).

Certifikat ZNS Plus

Pridobijo ga vsi imetniki aktivnega Certifikata ZNS:
  • ki Certifikat ZNS neprekinjeno obnavljajo vsaj 6 let ali
  • udeleženci Evropskega programa korporativnega upravljanja v organizaciji ecoDa v Bruslju, ki uspešno opravijo zaključno preverjanje znanja.

>>> več

Več informacij

Katarina Jurić, vodja pisarne
T: 01 530 86 40
M: 031 414 909
E: katarina.jurić@zdruzenje-ns.si

Certifikat ZNS - potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO

S Certifikatom ZNS posameznik dokazuje, da je z opravljenim izpitom (aplikativno preverjanje znanja) pridobil ustrezna strokovna znanja za opravljanje funkcije člana NS in UO. Imetnik Certifikata ZNS mora po dveh letih veljavnost certifikata obnoviti.

Namen certificiranja je povečanje strokovnosti ter usmerjenost v etičnost ravnanj pri opravljanju funkcije nadzornika. Člane NS in UO želimo spodbujati k nenehnemu izobraževanju in posodabljanju znanj. Z dvigom standardov njihovega delovanja želimo omogočit profesionalno uveljavitev posameznikov in izboljšati standarde upravljanja družb ter povečati zaupanje v trg kapitala.

S sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se Certifikat ZNS prizna tudi kot kvalifikacija za Potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih je ali jih bo v te organe predlagal upravljalec kapitalskih naložb države (SDH,d.d.).

 

 

Postopek pridobitve Certifikata ZNS poteka v skladu s Pravilnikom o organizaciji in postopkih za pridobitev in obnavljanje CERTIFIKATA ZNS in CERTIFIKATA ZNS Plus.


Pogoji:
Cena:
Strošek postopka certificiranja je 460 EUR + DDV.

Izpit poteka po naslednjih programskih sklopih:
  • Pravo gospodarskih družb in korporativno upravljanje
  • Vloga in pomen nadzornih svetov in priporočila dobre prakse
  • Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju družbe
  • Računovodsko-finančno spremljanje poslovanja, upravljanja tveganj in revidiranje


Ugodnosti za imetnike aktivnega Certifikata ZNS
  • vpis v Register imetnikov Certifikata ZNS,
  • 20 % popust pri udeležbi na izobraževanjih ZNS,
  • vabilo na dogodke: Letno člansko srečanje ZNS, Srečanje certificiranih nadzornikov, izbrani dogodki ecoDa.


DOKUMENTACIJA

VLOGA

prijavnica

KOLEDAR

 


Partnerji in podporniki Certifikata ZNS