Evropska akreditacija za ZNS izobraževanje za nadzornike in Certifikat ZNS

Program izobraževanja za nadzornike za pridobitev »Potrdila za nadzornike«, ki ga izvaja Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in »Certifikat ZNS«, imata poleg domače kvalifikacije (MGRT) tudi evropsko akreditacijo (ecoDa).

Certifikat ZNS Plus

Pridobijo ga vsi imetniki aktivnega Certifikata ZNS:
  • ki Certifikat ZNS neprekinjeno obnavljajo vsaj 6 let ali
  • udeleženci Evropskega programa korporativnega upravljanja v organizaciji ecoDa v Bruslju, ki uspešno opravijo zaključno preverjanje znanja.

>>> več

Več informacij

Katarina Jurić, vodja pisarne
T: 01 530 86 40
M: 031 414 909
E: katarina.jurić@zdruzenje-ns.si

Certifikat ZNS Plus

Certifikat ZNS Plus

Certifikat ZNS Plus predstavlja nadgradnjo Certifikata ZNS in nagrajuje tiste, ki redno in neprekinjeno posodabljajo svoja znanja s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb

Certifikat ZNS Plus avtomatično prejme imetnik aktivnega Certifikata ZNS, ki svoje znanje neprekinjeno posodablja vsaj 6 let in je aktivnost Certifikata ZNS redno obnavljal ali se je udeležil programa usposabljanja Evropskega programa korporativnega upravljanja v organizaciji ecoDa v Bruslju in uspešno opravil zaključni pisni test.

Postopek pridobitve Certifikata ZNS Plus:
Certifikat ZNS Plus se podeljuje avtomatično vsem imetnikom aktivnega Certifikata ZNS, ki:
  • neprekinjeno obnavljajo aktivnost Certifikata ZNS vsaj 6 let po pridobitvi, vendar med posameznimi obdobji obnavljanja aktivnosti certifikata ni preteklo več kot 6 mesecev ali
  • so se udeležili ecoDa izobraževanja v Bruslju (Evropski program korporativnega upravljanja) in uspešno opravili pisni test.