CERTIFICIRANJE

Evropska akreditacija za ZNS izobraževanje za nadzornike in Certifikat ZNS

Program izobraževanja za nadzornike za pridobitev »Potrdila za nadzornike«, ki ga izvaja Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in »Certifikat ZNS«, imata poleg domače kvalifikacije (MGRT) tudi evropsko akreditacijo (ecoDa).

Certifikat ZNS Plus

Pridobijo ga vsi imetniki aktivnega Certifikata ZNS:
 • ki Certifikat ZNS neprekinjeno obnavljajo vsaj 6 let ali
 • udeleženci Evropskega programa korporativnega upravljanja v organizaciji ecoDa v Bruslju, ki uspešno opravijo zaključno preverjanje znanja.

>>> več

Več informacij

Katarina Romih, vodja pisarne
T: 01 530 86 40
M: 031 414 909
E: katarina.romih@zdruzenje-ns.si

Izpit za pridobitev Certifikata ZNS

Dokumenti:

 

 

Naslednji izpitni rok:

 • 30. junij 2021

Ustno preverjanje znanja po Programskih sklopih za certificiranje poteka pred tričlansko izpitno komisijo in v skladu z Izpitnim redom traja do 45 minut.

Priprava na izpit
Za pripravo na izpit vam nudimo:
 • gradiva, priporočila, avtonomne pravne vire in publikacije s področja korporativnega upravljanja (dostopna na spletni strani z uporabo članskega gesla).
 • dodatno gradivo - skupaj s prezentacijami predavateljev v izobraževalnem modulu Standardna znanja za nadzornike predstavlja komplementarno celoto in omogoča preverjanje razumevanja snovi ter navaja dodatno literaturo za študij pri pripravi na izpit.
 • izobraževanje Standardna znanja za nadzornike (udeležba na izobraževanju ni pogoj za pristop k izpitu).
 • vprašalnik za preverjanje znanj - pripravili smo zbirko vprašanj za preveritev vašega znanja (rezultati vprašalnika nimajo nobenega vpliva na ustni zagovor izpita za pridobitev Certifikata ZNS in so anonimni).

KNJIŽNICA

DODATNO

KOLEDAR

VPRAŠALNIK

 

Izpit poteka po naslednjih programskih sklopih:
 • Vloga in pomen nadzornih svetov
 • Pravo gospodarskih družb
 • Upravljanje gospodarskih družb
 • Vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta
 • Ekonomika in finančno poslovanje gospodarskih družb
 • Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju družbe
 • Poslovna etika


Člani izpitne komisije so:
 • dr. Borut Bratina - predsednik izpitne komisije (izredni profesor, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru), za področje upravljanja gospodarskih družb, vloge in pomena nadzornih svetov ter področje prava gospodarskih družb.
 • dr. Aljoša Valentinčič - član izpitne komisije (redni profesor za področje denarja in financ na Ekonomski fakulteti v Ljubljani).
 • dr. Marko Jaklič - član izpitne komisije (redni profesor za področje poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani).