Postopek pridobitve Certifikata ZNS

 

1. Pogoj: članstvo v ZNS

S pristopom v Združenje nadzornikov Slovenije sprejemate Pravila ZNS in se zavežete k spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS. S prijavo potrjujete, da izpolnjujete zakonske pogoje za imenovanje članov organov vodenja in nadzora (skladno s 6. čl. Pravil ZNS).

VČLANITEV

2. Prijava na izpit: oddaja vloge za pridobitev Certifikata ZNS in prijavnica na izpitni rok

Posameznik, ki izpolnjuje pogoje odda vlogo za pridobitev Certifikata ZNS in s tem se prične postopek za pridobitev Certifikata ZNS. V kolikor še niste član, z oddajo vloge pristopate v članstvo Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS).

VLOGA

Po oddaji vloge, se kandidat prijavi na izpitni rok tako da v sekretariat ZNS posreduje podpisano prijavnico na izpitni rok. Razpisane izpitne roke si lahko ogledate v koledarju dogodkov.

prijavnica

Plačilo stroškov

Cena 460 EUR (+ DDV) zajema stroške administracije, organizacije postopka, stroške opravljanja izpita in plačila komisij, izdelavo original certifikata, stroške slavnostne podelitve certifikata in razvoja sistema certificiranja. Ob prejemu vaše vloge, vam pripravimo predračun na ime kot zapisano v vlogi.

Kandidatom, ki boste stroške pridobitve certifikata poravnali osebno, ponujamo možnost plačila na obroke.

3. Priprava na izpit
Za pripravo na izpit vam nudimo:
  • gradiva, priporočila, avtonomne pravne vire in publikacije s področja korporativnega upravljanja (dostopna na spletni strani z uporabo članskega gesla)
  • TEST ZA NADZORNIKE - spletni vprašalnik za preverjanje znanj - pripravili smo zbirko vprašanj za preveritev vašega znanja (rezultati vprašalnika nimajo nobenega vpliva na ustni zagovor izpita za pridobitev Certifikata ZNS in so anonimni).

KNJIŽNICA

KOLEDAR

VPRAŠALNIK

 

4. Opravljanje izpita

Ustno preverjanje znanja po Programskih sklopih za certificiranje poteka pred tričlansko izpitno komisijo in v skladu z Izpitnim redom traja do 45 minut.

5. Podpis zaveze o spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS in obnavljanju certifikata

Posameznik po uspešno opravljenem izpitu podpiše zavezo o spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS in zavezo o nadaljnem izobraževanju.

zaveza

6. PROMOCIJA - vpis v register prejemnikov Certifikata ZNS

Po opravljenem izpitu prejmete potrdilo o pridobitvi Certifikata ZNS, originalno listino pa vam podelimo na Srečanju certificiranih nadzornikov ob koncu koledarskega leta.

Prejemnika certifikata po opravljenem izpitu vpišemo v javno dostopen Register imetnikov Certifikata ZNS na spletni strani ZNS.

REGISTER

7. Slavnostna podelitev Certifikata ZNS

Enkrat letno na Srečanju certificiranih nadzornikov v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije.

KOLEDAR

8. OBNAVLJANJE - aktivni Certifikata ZNS

Imetnik certifikata po preteku dveh (2) let certifikat obnovi za obdobje naslednjih dveh (2) let: 4 izobraževalni dnevi s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb, spoštovanje Kodeksa profesionalne etike ZNS in članstvo v ZNS.

obnavljanje

9. Certifikata ZNS Plus

Neprekinjeno posodabljajnje znanja s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb ali udeležba na "Evropskem programu korporativnega upravljanja"

Certifikat ZNS Plus