Še niste naš član?

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj

AKTUALNE NOVICE
14.10.2021 - Dogodki
Za letošnje člansko srečanje smo izbrali temo pomena dinamike na sejah nadzornega sveta, ki sodi med manj raziskana in kompleksnejša področja...
01.10.2021 - Dogodki
Za člane ZNS smo pripravili posnetke webinarjev: Prijava premoženja in sprememb premoženjskega stanja po uveljavitvi novele ZIntPK-C in Prepoved...
21.09.2021 - Stroka
Strokovni svet ZNS članom nadzornih svetov priporoča, da v primeru, ko eden od članov nadzornega sveta nepooblaščeno in v nasprotju s svojimi...
Starejše novice

Preverite svoje znanje


Pripravili smo vprašalnik za člane nadzornih svetov, ki predstavlja spletno orodje za preverjanje znanj. Vabimo vas, da ga izpolnite in preverite svoje znanje na različnih vsebinskih področjih: pravo gospodarskih družb, vloga in pristojnosti nadzornega sveta, vloga nadzornega sveta v insolvečnih postopkih, finančno področje, strategija in vloga nadzornih svetov, profesionalna etika za nadzornike, upravljanje tveganj ipd.

Na vprašanja odgovarjate tako, da izberete pravilnega izmed podanih odgovorov. Vprašalnik vsebuje 143 vprašanj, za izpolnjevanje potrebujete približno eno uro časa. Ob zaključku na vaš e-naslov prejmete rezultate vaših odgovorov. Vprašalnik lahko izpolnete večkrat. Izpolnjevanje vprašalnika je anonimno in je namenjeno vaši presoji na katerih področjih se želite v prihodnje dodatno izobraževati ali pripravi na izpit za Certifikat ZNS.

Člani ZNS lahko do vprašalnika dostopajo z uporabniškim imenom in geslom, nečlani pa z uporabo začasnega gesla. Za dodelitev začasnega gesla pišite na: info@zdruzenje-ns.si.


Začetek izpolnjevanja vprašalnika

 
KOLEDARNadgradite svoje znanje

....izberite izobraževanje po vaši meri