Še niste naš član?

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj

AKTUALNE NOVICE
22.10.2020 - Stroka
Pripravili smo vzorec sporazuma o varovanju in dostopu do zaupnih podatkov, za dostop do arhiva NS po prenehanju mandata. S tem izpolnjujemo namen...
20.10.2020 - Aktualno
Predstavljamo vam kako smo se v zadnjem letu približali ciljem spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in borznh družbah, potem ko smo...
20.10.2020 - Aktualno
ZNS podaja svoje stališče glede predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS), in sicer v delu, ki se nanaša na upravljanje sklada in...
Starejše novice

Preverite svoje znanje


Pripravili smo vprašalnik za člane nadzornih svetov, ki predstavlja spletno orodje za preverjanje znanj. Vabimo vas, da ga izpolnite in preverite svoje znanje na različnih vsebinskih področjih: pravo gospodarskih družb, vloga in pristojnosti nadzornega sveta, vloga nadzornega sveta v insolvečnih postopkih, finančno področje, strategija in vloga nadzornih svetov, profesionalna etika za nadzornike, upravljanje tveganj ipd.

Na vprašanja odgovarjate tako, da izberete pravilnega izmed podanih odgovorov. Vprašalnik vsebuje 134 vprašanj, za izpolnjevanje potrebujete približno eno uro časa. Ob zaključku na vaš e-naslov prejmete rezultate vaših odgovorov. Vprašalnik lahko izpolnete večkrat. Izpolnjevanje vprašalnika je anonimno in je namenjeno vaši presoji na katerih področjih se želite v prihodnje dodatno izobraževati ali pripravi na izpit za Certifikat ZNS.

Člani ZNS lahko do vprašalnika dostopajo z uporabniškim imenom in geslom, nečlani pa z uporabo začasnega gesla. Za dodelitev začasnega gesla pišite na: info@zdruzenje-ns.si.


Začetek izpolnjevanja vprašalnika

 
KOLEDARNadgradite svoje znanje

....izberite izobraževanje po vaši meri