Prijavnica za članstvo v ZNS

S pristopom v Združenje nadzornikov Slovenije sprejemate Pravila ZNS in se zavežete k spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS, ter potrjujete, da izpolnjujete zakonske pogoje za imenovanje članov organov vodenja in nadzora (skladno s 6. čl. Pravil ZNS).

Osebni podatki

Kontaktni podatki

Zaposlitev *

Ne najdete svoje družbe? Dodaj novo

Pošto želim prejemati na *

Družbe

Ste trenutno član(-ica) v NS, UO ali RK? *

Ne najdete svoje družbe? Dodaj novo

Navedite, v katerih družbah ste član NS, UO ali RK

Letno članarino bom poravnal(-a) *

Družba za račun

Ne najdete svoje družbe? Dodaj novo

E-poštni naslov, na katerega pošljemo račun

Opombe