Individualno članstvo

Individualno članstvo

  • Individualno članstvo

Kot posameznik poravnate letno članarino osebno ali pa vam jo poravna družba, ki jo navedete kot plačnika. Letna članarina znaša 120 EUR, za upokojence pa 30 EUR.
Posamezniki, ki se včlanjujejo v obdobju od oktobra do decembra tekočega leta, plačajo pristopnino 30 EUR, ki velja kot članarina za tekoče leto.

  • Kolektivno članstvo

Za včlanitev vsaj treh (3) oseb iz družbe, ponujamo 20% popust pri plačilu članarine.