IZOBRAŽEVANJE

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj...

Izobraževanja za naročnika

Glede programske ponudbe izobraževanj, ki jo lahko prilagodimo potrebam naročnika, se lahko obrneta na:

mag. Rada Sibila Potočnik, pomočnica izvršne direktorice,
T: 01 530 86 44,
E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si.

REFERENCE

Izobraževanje NS - strokovni razvoj

 
Redno strokovno usposabljanje in izobraževanje s področja delovanja nadzornih svetov, upravnih odborov in upravljanja družb je izrednega pomena za strokovni razvoj članov nadzornih svetov in upravnih odborov ter njegovih komisij. Sem sodijo tudi izobraževanja sekretarjev in drugih strokovnjakov, ki podpirajo delovanje teh organov.

Pomemben napredek za izboljšanje učinkovitosti delovanja nadzornih svetov, upravnih odborov in komisij je čedalje večja profesionalizacija njihovega dela in iskanje izboljšav za napredek tega organa kot celote.Združenje nadzornikov Slovenije izvaja različne izobraževalne aktivnosti za člane nadzornih svetov, upravnih odborov ter komisij:
  • programe usposabljanja za člane NS in UO,

  • usposabljanje za sekretarje NS in UO,
  • seminarje, delavnice in strokovne posvete,

  • konference ter

  • strokovno-družabna srečanja

 

Davčna obravnava stroškov izobraževanja članov NS in UO

Plačila stroškov, ki jih družba zagotavlja za izobraževanje članov NS, se ne štejejo za boniteto, če gre za izobraževanje, ki je v zvezi s poslovanjem družbe.
>>>
mnenje DURS

PRIMER IZ PRAKSE: Sodba Upravnega sodišča v tožbi zaradi odmere dohodnine