8 Prioritet za delo revizijskih komisij

8 Prioritet za delo revizijskih komisij

Aktualne usmeritve za delo RK

3. junij 2021 ONLINE (ZOOM)
  • 117,00 EUR + DDV (certifikat)
  • 135,00 EUR + DDV (člani)
  • 135,00 EUR + DDV (korporativni član)
  • 162,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

O VSEBINI SREČANJA:
COVID-19, brexit, socialna nesorazmerja in gospodarska recesija so dogodki, ki so zaznamovali leto 2020 in kažejo na nadaljnje nepredvidljivo in tvegano poslovno okolje tudi v prihodnje. Globalna nestabilnost kot rezultat gospodarske in geopolitične napetosti, naraščajočega javnega dolga, sprememb v tehnologiji in poslovnih modelih, poslabšane spletne varnosti in povečanega regulativnega nadzora bo poslovne izzive še dodatno potencirala. Pritisk na poslovodstva družb, zaposlene in  druge deležnike ter s tem na upravljanje družb, bo izjemen.
Določanje prednostnih tem, že tako obsežnih nalog revizijskih komisij,  bo posledično še bolj zahtevno. Skupaj s poslovodstvi in nadzornimi organi družbe  bodo revizijske komisije delovale še naprej v soju izjemne negotovosti in neenakomernega gospodarskega okrevanja. Osnovno področje delovanja revizijskih komisij ostaja spremljanje računovodskega poročanja družb, v okviru katerega je vzpostavljen stalen stik z zunanjim revizorjem letnega poročila in tudi z notranjim revizorjem. Poleg osnovnega področja delovanja revizijskih komisij zakonske zahteve vedno bolj posegajo tudi na druga poslovna področja. Na podlagi naših raziskav in razprav s člani revizijskih komisij in poslovodstvi družb izpostavljamo osem vsebin, ki bi jih revizijske komisije morale upoštevati med določanjem in izvajanjem prednostnih nalog v naslednjih dveh letih.

Vsebino prioritet bo predstavila Nevenka Kržan, partnerka v KPMG v Sloveniji. Predstavljene  prioritete bo iz prakse komentiral mag. mag. Aleksander Igličar, predsednik RK, Telekom Slovenije, d.d. in zunanji član RK PS Mercator, d.d.

Dogodek bo povezovala mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja in dileme.

GRADIVO: Udeleženci webinarja bodo prejeli elektronski izvod publikacije Prioritete za delo revizijskih komisij v letih 2021/2022.
Prezentacije predavateljev udeležencem posredujemo po zaključku dogodka.


Vsebina programa - 03. junij 2021
9.55

Registracija (ZOOM)

10:00

8 PRIORITET ZA DELO REVIZIJSKIH KOMISIJ - Aktualne usmeritve za delo RK

1. Ponovna ocena prednostnih nalog in prilagoditev delovanja revizijskih komisij
2. Na področju poročanja in nadzora prednostno ostajajo posledice COVID-19   
3. Razumevanje vpliva COVID-19 na postopke dela zunanje revizije
4. Spremembe zakonodaje
5. Nadziranje obsega in kakovosti poročil ter razkritij v  poročilih o trajnostnem poslovanju
6. Razumevanje, kako sodobna tehnologija vpliva na talente, učinkovitost in dodano vrednost na področju računovodske in finančne funkcije
7. Zagotoviti, da bo notranja revizija še naprej osredotočena na najbolj kritična poslovna tveganja, vključno s tveganji, povezanimi s COVID-19
8. Osredotočanje na etiko, skladnost in programe žvižgačev
12:00

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec (ID DDV: SI80341942).
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pravočasno odpovedane ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
Katarina Romih, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: katarina.romih@zdruzenje-ns.si