Evropski program korporativnega upravljanja

5. in 6. marec 2012 ecoDa, Bruselj
O DOGODKU

V organizaciji ecoDa -
European Confederation of Directors Association
»The European Voice of Directors«

ZNS in ecoDa vam predstavljata Evropski program korporativnega upravljanja, ki bo potekal 5. in 6. marca 2012 v Bruslju.

Komu je program namenjen:

 • udeležencem, ki si želijo pridobiti evropsko perspektivo s področja korporativnega upravljanja in delovanja NS in UO,
 • udeležencem, ki delujejo v tujini ali  se zanimajo za mednarodno pozicijo za delo v NS ali UO,
 • certificiranim nadzornikom (Certifikat ZNS), ki želijo svojo strokovno kvalifikacijo mednarodno nadgraditi,
 • udeležencem, ki želijo svoja znanja posodobiti ali nadgraditi z mednarodnimi primeri iz prakse.

Vsebina programa:

 • najnovejša politika EU na področju upravljanja podjetij,
 • nacionalni in mednarodni okvirji zakonodajnih in regulatornih mehanizmov
 • najboljša praksa v različnih državah in različnih okoljih korporativnega upravljanja (primerjava enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja, delavski predstavniki, sestava NS in UO, vpliv različnih lastniških struktur na upravljanje, nagrajevanje uprav,…)
 • simulacije resničnih primerov iz prakse.

Koristi za udeležence:

 • mednarodni predavatelji in udeleženci, 
 • izmenjava najboljših evropskih praks upravljanja podjetij, 
 • vključitev v evropsko mrežo članov NS in UO.

Več o dvodnevnem programu usposabljanja za nadzornike tukaj.

 

Prijavo pošljite Amandine Fivet iz ecoDa na e-naslov amandine.ecoda@gmail.com