Razmišljate o udeležbi na izobraževanju?

V pomoč smo za vas pripravili odgovore na vsa morebitna vprašanja. V primeru, da s podanimi odgovori še vedno niste prejeli želene informacije, pa nas kontaktirajte: info@zdruzenje-ns.si ali 01/ 53 08 640.

Izobraževanje za nadzornike

Izobraževanje za nadzornike

Standardna znanja za nadzornike

5., 6. in 7. junij 2019 Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana E
 • 595,00 EUR + DDV (člani)
 • 650,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU
Intenzivni program izobraževanja
za člane nadzornih svetov in upravnih odborov

 

Za prejem "Potrdila za nadzornike" je potrebna udeležba na izobraževanju (brez izpita).

Namen izobraževanja:
Komu je program namenjen?
 • kandidatom in novoimenovanim članom nadzornih svetov in neizvršnim članom upravnih odborov;
 • udeležba na izobraževanju je potrebna za vse člane NS in UO imenovane s strani RS (SDH, d.d.);
 • tistim, ki funkcijo nadzornika že opravljajo, svoja znanja z določenih področij pa želijo posodobiti in dopolniti;
 • posameznikom, ki se pripravljajo na izpit za pridobitev Certifikata ZNS;
 • predsednikom in članom uprav in upravnih odborov;
 • sekretarjem nadzornih svetov in predstavnikom strokovnih služb v družbi.

Zakaj se udeležiti izobraževanja pri ZNS?
 • ZNS ima najdaljšo tradicijo na področju izobraževanja nadzornikov,
 • ZNS oblikuje strokovne vire za delo članov nadzornih svetov in neizvršnih članov upravnih odborov,
 • izobraževanje izvajajo izkušeni predavatelji iz prakse,
 • vzpodbujamo interaktivno izmenjavo izkušenj in mnenj med udeleženci in predavatelji,
 • stalen nadzor nad strokovno kakovostjo programov in predavateljev,
 • na izobraževanju prejmete obsežno gradivo (priporočila, smernice, avtonomi pravni viri,...), ki ga boste potebovali pri svojem delu in je sicer dostopno le članom ZNS,
 • vpis v javno dostopen register imetnikov "Potrdila za nadzornike" pri ZNS,
 • promocija certificiranja in imetnikov obeh strokovnih kvalifikacij.

.

Vsebina programa - 05. junij 2019
8.15 - 8.30

UVOD V IZOBRAŽEVANJE

8.30 – 10.00
Odmor 10.00 – 10.15
10.15 – 12.00
Kosilo 12.00 – 12.45
12.45 – 14.30
Odmor 14.30 – 14.45

PRAVO DRUŽB, VLOGA IN POMEN NADZORNIH SVETOV, ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽB, KODEKSI UPRAVLJANJA DRUŽB IN PRIPOROČILA DOBRE PRAKSE

14.45 - 16.00
Odmor 16.00 - 16.15

VLOGA NADZORNEGA SVETA V INSOLVENČNIH POSTOPKIH


16.15 - 17.15

PROFESIONALNA ETIKA ČLANOV NADZORIH SVETOV

Vsebina programa - 06. junij 2019
8.15 - 8.30

PREDSTAVITEV CERTIFIKATA ZNS

8.30 – 10.00
Odmor 10.00 – 10.15


10.15  - 11.00
Odmor 10.00 – 11.15

RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE IN VSEBINA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER LETNO POROČILO

11.15 – 12.30
Kosilo 12.30 – 13.15

13.15  - 14.30
Odmor 14.30 – 14.45

NADZOR POSLOVANJA PREKO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

14.45 – 16.00

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Vsebina programa - 07. junij 2019

8.15 - 10.15
Odmor 10.15 - 10.30

VLOGA NADZORNEGA SVETA PRI STRATEŠKEM USMERJANJU DRUŽBE

10.30 - 11.30
Odmor 11.30 - 11.45

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA Z REVIZORJI

11.45 - 13.00
Kosilo 13.00 -13.45

KADROVANJE UPRAV

13.45 - 14.30
Odmor 14.30 - 14.45

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

14.45 - 15.30

KOMUNICIRANJE NADZORNEGA SVETA

15.30

ZAKLJUČEK in PODELITEV POTRDIL O USPOSABLJANJU ZA ČLANE NS IN UO

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Lokacija:
 • Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana.      
 • Brezplačno parkiranje za vse udeležence.
ZEMLJEVID

Kotizacija in plačilo:
 • 650 EUR (+DDV)
 • 595 EUR (+DDV) - člani ZNS
VČLANITEV

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5 % popust.
Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke.PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijacljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si