Izpit za pridobitev Certifikata ZNS

Izpit za pridobitev Certifikata ZNS

1. marec 2021 LJUBLJANA
  • 460,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

 Rok za prijavo: torek, 23. februar 2021 oz. do zapolnitve prostih mest.


S Certifikatom ZNS posameznik dokazuje, da je z opravljenim izpitom (aplikativno preverjanje znanja) pridobil ustrezna strokovna znanja za opravljanje funkcije člana NS in UO. Imetnik Certifikata ZNS mora po dveh letih veljavnost certifikata obnoviti.

Pogoji:
Izpit poteka po naslednjih programskih sklopih:
  • Pravo gospodarskih družb in korporativno upravljanje
  • Vloga in pomen nadzornih svetov in priporočila dobre prakse
  • Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju družbe
  • Računovodsko-finančno spremljanje poslovanja, upravljanja tveganj in revidiranje

DOKUMENTACIJA

VLOGA

prijavnica

 

POSTOPEK PRIDOBITVE CERTIFIKATA ZNS

Informacije
Dodatne informacije:

mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si