Konferenca korporativnega upravljanja 2011

Osrednji letošnji dogodek ZNS

10. oktober 2011 Dom gospodarstva - GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A
  • 320,00 EUR + DDV (certifikat)
  • 350,00 EUR + DDV (člani)
  • 385,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

Generalni pokrovitelj

                  

Na letošnji konferenci bomo razpravljali o dejavnikih za izboljšanje učinkovitosti korporativnega upravljanja in še posebej izzivu profesionalizacije nadzorniške funkcije. Spregovorili bomo o prihodnosti ženskih kvot, raziskali kako neodvisne nadzornike imamo pri nas, opozorili na informacijsko asimetrijo med upravo in NS ter predstavili nov dokument »Priporočila ZNS za poročanje uprav za NS« in še kaj. Gostili bomo profesionalne nadzornike iz tujine, ki bodo predstavili svoje izkušnje in vam ponudili vpogled v pravni okvir za profesionalizacijo te funkcije v Sloveniji.

Na konferenci bo zagotovljeno simultano tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik.

Vsebina programa - 10. oktober 2011
16.00

Zaključek konference

12.15

Pomen vloge bančnega sektorja pri korporativnem upravljanju

Razlogi zakaj je v nekaterih družbah ali državah korporativno upravljanje učinkovito so že stari, pa vendar se pojavljajo tudi novi. S finančno krizo se je v ospredje razmerij med  delničarji, upravo in nadzornim svetom postavil bančni sektor. Vloga bank je pomembno spremenila zemljevid teh odnosov.

Cvetka Selšek, predsednica UO, SKB banka d.d. in dr. Peter Groznik, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani in član NS, Pivovarna Laško d.d. – pogovor vodi dr. Nadja Zorko, direktorica finančne funkcije, Eti Izlake d.d.

14.00

Odmor s pogostitvijo

14.30

Izzivi profesionalizacije nadzorniške funkcije

Biti član NS ali UO je strokovno zahtevno in odgovorno delo. Ni častna funkcija. V tujini so posamezniki, ki jim strokovno delo v NS in UO predstavlja službo. Na panelu bomo iskali odgovore na vprašanja: kdo so profesionalni nadzorniki, kakšen pravi okvir jim omogoča profesionalizacijo nadzorniške funkcije, kako dobiti svoje mesto nadzornika v pomembnih družbah, koliko zaslužijo in kako so zavarovani, kakšni so izzivi in tveganja njihovega dela.

  • Video-projekcija - Je profesionalizacija nadzorništva v Sloveniji sploh mogoča? - dr. Peter Kraljič – nekdanji svetovalec družbe Mc Kinsey & Co., Inc., član NS, Gorenje d.d., SID d.d., Lek Novartis in Severstal Rusiji
  • Kako postaneš profesionalni neizvršni direktor?- Patrick Zurstrassen, neizvršni direktor in član UO v La Baloise, Barclays, Goldman Sachs, Le Foyer, Jupiter, Lombard Odier, Natixis, Pioneer (UniCredit group) and European Credit Management (Wells Fargo group)
  • Pravni okvir profesionalizacije članov NS in UO v Slovenijidr. Rado Bohinc, profesor in raziskovalec na področju korporacijskega in poslovnega prava, Univerza na Primorske
  • Izkušnje profesionalnega nadzornika v dvotirnem sistemu upravljanja - dr. Arnold Walravens, predsednik NS, Eureko BV, Industries Sneep in član nadzornega sveta, Rabobank in Atag

Panel bo vodil dr. Bogomir Kovač, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

12.00

Otvoritev konference

Patrick Zurstrassen, predsednik ecoDa (European Confederation of Directors Association)
Borut Jamnik, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije

12.50

Kakšno poročanje potrebujemo  za učinkovito nadziranje - Predstavitev  Priporočil ZNS za poročanje nadzornim svetom


Med upravo in nadzornim svetom bo zaradi različnih pristojnosti vedno obstajala informacijska asimetrija. Odgovornost nadzornikov je, da od uprave zahtevajo ustrezna poročila in opredelijo svoje zahteve, kar jim bo omogočalo učinkovito nadziranje družbe in spremljanje uspešnosti uprav. Predstavljeni bodo novi standardi poročanja nadzornemu svetu, ki bodo namenjeni vsem družbam in jih je oblikovalo Združenje nadzornikov Slovenije.

Borut Jamnik, predsednik uprave, Modra zavarovalnica d.d., predsednik UO PDP d.d. in član NS, Pivovarna Laško, d.d. in Mojca Osolnik Videmšek, NLB d.d. in članica NS, Krka d.d. – pogovor vodi dr. Sergeja Slapničar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
13.25

Prihodnost zenskih kvot in neodvisnost NS in UO

Iz drugih članic EU k nam prihajajo v tem trenutku še »mehke« zahteve po imenovanju več žensk v  organe nadzora, zato smo predstavnico Norveške povabili, da nam predstavi njihovo izkušnje z  zakonsko regulacijo sestave na tem področju. Še vedno pa ostaja neodvisnost pomemben kriterij pri kadrovanju in sestavi NS. Dobro leto po uveljavitvi javnih objav podatkov o neodvisnosti  NS v javnih delniških družbah si bomo pogledali kako neodvisne nadzornike imamo pri nas.

Turid E. Solvang, generalna direktorica, Norwegian Institute of Directors in Gorazd Podbevšek, direktor, RMG, pravno svetovanje in korporativno upravljanje, d.o.o. in predsednik NS, HIT d.d. – pogovor vodi mag. Irena Prijović, generalna sekretarka Združenja  nadzornikov Slovenije

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

POKROVITELJI KONFERENCE

Generalni pokrovitelj              

                                

Medijski pokrovitelj        Mednarodni podpornik

              


Bronasta pokrovitelja

       


Podporni člani

            

Blagovna pokrovitelja


     

 

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.

Plačilo prijavnine nakažite na poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 pri NLB d.d, najkasneje dva dni pred pričetkom konference. DDV v ceni ni obračunan. Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke. ZNS je davčni zavezanec z davčno št. SI80341942. Račun za udeležbo pošljemo po zaključku konference.

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom konference, ne vračamo. Cena kotizacije vključuje tudi gradivo in okrepčila za udeležence.

Dodatne informacije:
Valerija Božič, tel. št. 01 530 86 44 ali e-pošta: valerija.bozic@zdruzenje-ns.si

POKROVITELJI KONFERENCE

Generalni pokrovitelj              

                                

Medijski pokrovitelj        Mednarodni podpornik

              


Bronasta pokrovitelja

       


Podporni člani

            

Blagovna pokrovitelja


     

 

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.

Plačilo prijavnine nakažite na poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 pri NLB d.d, najkasneje dva dni pred pričetkom konference. DDV v ceni ni obračunan. Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke. ZNS je davčni zavezanec z davčno št. SI80341942. Račun za udeležbo pošljemo po zaključku konference.

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom konference, ne vračamo. Cena kotizacije vključuje tudi gradivo in okrepčila za udeležence.

Dodatne informacije:
Valerija Božič, tel. št. 01 530 86 44 ali e-pošta: valerija.bozic@zdruzenje-ns.si