Pokrovitelji konference 2016

Priložnost za pokroviteljstvo...

Konferenca korporativnega upravljanja 2015

....je potekala v znamenju spremljanja in nadzora skladnosti
s kodeksi upravljanja družb,
kjer smo se skupaj z mednarodnimi strokovnjaki pogovarjali tudi o nadzornih mehanizmih spremljanja skladnosti s kodeksi v EU.
>>> VEČ

Konferenca korporativnega upravljanja 2016

Konferenca korporativnega upravljanja 2016

11. november 2016 Ljubljana
  • 320,00 EUR + DDV (certifikat)
  • 350,00 EUR + DDV (člani)
  • 385,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU


Novosti na področju upravljanja javnih delniških družb
Internacionalizacija korporativnega upravljanja v Sloveniji

Na letošnji konferenci bomo predstavili vsebinske novosti prenovljenega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. V ospredje bomo postavili pogled investitorjev na transparentnost in kakovost upravljanja družb. Zanimalo nas bo kako so javne delniške družbe razkrivale odstopanja od kodeksa, kako kakovostna so ta razkritja in kako v družbi poteka proces oblikovanja izjave o upravljanju.

V drugem delu konference bomo z gosti panela spregovorili o upravljanju družb v tujem lastništvu v Sloveniji in kaj nam prinaša internacionalizacija korporativnega upravljanja.

ENGLISH

Vsebina programa - 11. november 2016
8.30

Sprejem in registracija udeležencev

9.00

Uvodni pozdrav

Borut Jamnik, predsednik ZNS in predsednik nadzornega sveta, Telekom Slovenije, d.d.
*

Uvodni govor

Pogled investitorjev na transparentnost in kakovost upravljanja družb
Pavle Djurić, svetovalec, Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD)
*

Novosti na področju upravljanja javnih delniških družb


Vsebinske novosti prenovljenega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Gorazd Podbevšek, predsednik Strokovnega sveta, ZNS 

Transparentnost upravljanja javnih delniških družb
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka, ZNS  
mag. Rada Sibila, pomočnica generalne sekretarke, ZNS

Pogovor in razpravo bo povezovala: mag. Maja Grgič, novinarka časnika Delo

10.30

Odmor

11.00

Internacionalizacija korporativnega upravljanja v Sloveniji

Predstavitev upravljanja družb v tujem lastništvu  

Panel: Internacionalizacija korporativnega upravljanja v Sloveniji 
  - Pavle Djurić, svetovalec, Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD)
  - dr. Andrej Fatur, predsednik NS, NKBM d.d.
  - Damir Kuštrak, svetovalec predsednika Agrokor koncerna, član NS, Agrokor d.d. in član NS, PS Mercator d.d.
  - Igor Malevanov
, namestnik predsednika uprave, SIJ d.d.
  - Jeffrey Tirman, glavni izvršni direktor, Elan d.o.o.
  - Ante Todorić, predsednik NS, PS Mercator d.d.

Moderatorka panela: Mira Puc, odvetnica, Odvetniška pisarna Zupan&Puc in članica UO ZNS 

12.30

Pogostitev in druženje

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5 % popust.

*Na konferenci je uradni jezik slovenščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik in obratno.

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942. Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa.

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si. Odjave upoštevamo do dva dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
Nina Lajovec, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: nina.lajovec@zdruzenje-ns.si