Konferenca korporativnega upravljanja ZNS 2010

Konferenca

23. september 2010 Dom gospodarstva - GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A
  • 320,00 EUR + DDV (certifikat)
  • 350,00 EUR + DDV (člani)
  • 385,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU
 

POVZETEK KONFERENCE

Cilj učinkovitega korporativnega upravljanja je po eni strani optimizirati upravljanje in vodenje portfelja državne lastnine, po drugi pa izboljšati delo nadzornih svetov in upravnih odborov na kadrovskem področju ter vpeljati ustrezno ocenjevanje dela predstavnikov države v nadzornih svetih.

Vstop v OECD oz. nova zakonodaja, ki je bila ob tem sprejeta, sta pozitivno prispevala k učinkovitejšemu korporativnemu upravljanju. Gre za prvi predpogoj, ki pa še ne zagotavlja celovitih sprememb. Po izkušnjah OECD-ja naj bi bilo prehodno obdobje pri spreminjanju korporativnega upravljanja pri nas krajše kot v drugih državah, ki so prestale enak ali podoben proces in je trajal od 10 do 12 let.

Korporativno upravljanje državnih podjetij je bilo v preteklosti in bo tudi v prihodnosti politična odločitev. Pomembno je, da bodo te odločitve transparentne, da jih bodo sprejemali ustrezno usposobljeni kadri in da bo vsem jasno, kaj je strategija države na tem področju ali določenem podjetju.

Ali bo nov sistem korporativnega upravljanja podjetij v državni lasti izboljšal ali še poslabšal koordinacijo na nivoju uprave podjetij-nadzorniki-vlada? Vsekakor mora biti koordinacija izboljšana, bolj preprosta in bolj učinkovita. Obstaja pa skrb, da bi nov centraliziran način v resnici pomenil inflacijo že obstoječih praks v smislu še večjega usklajevanja deležnikov.

Praksa korporativnega upravljanja v JVE regiji kaže na to, da imajo nadzorniki v splošnem premalo znanja in se ne zavedajo odgovornosti članstva v NS. Podobno je tudi z upravami oz. upravnimi odbori, ki marsikje delajo v svojem interesu in ne v korist delničarjev oziroma lastnikov.

Ustrezno rešitev prinaša profesionalizacija nadzornih svetov, vključno z večjo integracijo mednarodnih strokovnjakov, vendar je lahko slabost tovrstnih NS, da posamezni člani premalo poznajo značilnosti lokalnega ali regijskega trga.

Kako je z neodvisnimi člani NS? Neodvisnost je zagotovljena predvsem z znanjem, usposobljenostjo in ustreznim plačilom. Če pa je član NS odvisen, ni to nič nezakonitega, ampak je pomembna transparentnost razmerij, ki predstavljajo možen konflikt interesov. O potencialnem konfliktu interesov morajo biti seznanjeni drugi člani NS in finančna javnost.

Z doslednim spoštovanjem kodeksa korporativnega upravljanja in uveljavljanjem poslovne etike bomo zmanjšali poslovna tveganja pri poslovanju s podjetji v JVE regiji. Pomagalo bi tudi, če bi začeli nove generacije že dovolj zgodaj finančno opismenjevati in poučevati o korporativnem upravljanju.

>> Več...

 
POKROVITELJI KONFERENCE

Generalni pokrovitelj         Zlati pokrovitelj               Srebrni pokrovitelj
                  

Bronasti pokrovitelji
       

    

Medijski pokrovitelj
                 Podporniki konference
                               

Blagovna pokrovitelja
         

 

Vsebina programa -
Program je v pripravi.