Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2018

Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2018

29. marec 2018 Kristalna palača (BTC)
O DOGODKU


Strokovna tema letošnjega članskega srečanja je: NASPROTJA INTERESOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA - KAKO JIH PREPOZNAVATI, RAZKRIVATI, ODPRAVLJATI IN OBVLADOVATI?


Slovenski gospodarski prostor je majhen, zato je tema nasprotij interesov toliko bolj aktualna za organe gospodarskih družb. Z novelo ZGD-1G smo v letu 2012 v 38.a členu ZGD-1 prvič zakonsko opredelili kaj nasprotje interesov je in kakšne pravice in obveznosti imajo posamezni organi gospodarskih družb v zvezi s tem. Ker je zakonska ureditev relativno skopa, se ta problematika bistveno nadgrajuje s priporočili dobre prakse.

V zvezi z nasprotji interesov so pomembni 3 koraki:
  1. Prepoznavanje - Deloma so različni kodeksi upravljanja družb natančneje opredelili dobro prakso glede prepoznavanja nasprotij interesov članov nadzornih svetov, bistveno manj pa glede prepoznavanja nasprotij interesov članov uprav.
  2. Razkrivanje - Glede razkrivanja se bistveno preveč poudarja razkrivanje javnosti in bistveno premalo pravočasno in vsebinsko podrobno nadzornemu svetu kot organu.
  3. Obvladovanje in odprava – Predstavlja največjo slabost v praksi, saj nadzorni sveti ne znajo ustrezno obvladovati potencialnih nasprotij interesov tako članov uprave kot posameznega člana nadzornega sveta, potem ko so jim bila razkrita. Ker nadzorni sveti v teh primerih ne sprejemajo ustreznih sklepov in ne zavzamejo konkretnih stališč, so ogroženi tako družba, posameznik, ki je nasprotje interesov razkril kot tudi člani NS.

Med letošnje aktivnosti smo vključili pripravo Praktičnega vodnika po nasprotjih interesov, ki bo v pomoč članom organov vodenja in nadzora pri razumevanju, prepoznavanju, razkrivanju in upravljanju nasprotij interesov kot tudi strokovni in medijski javnosti. Vodnik bo prvič javno predstavljen na srečanju


Vsebina programa - 29. marec 2018
13.00

Sprejem in registracija udeležencev

13.30

SKUPŠČINA ZNS

DNEVNI RED
  1. Izvolitev predsedstva Skupščine ZNS 
  2. Letno poročilo ZNS za leto 2017 ter poročilo NO ZNS
  3. Program dela in finančni načrt ZNS za leto 2018
  4. Posodobitev Pravil ZNS (čistopis / vidne spremembe)
  5. Razno

V ZNS smo zavezani varovanju okolja, zato bo gradivo za skupščino članom ZNS dostopno zgolj elektronsko.

14.30

Odmor

15.00

NASPROTJA INTERESOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA

PANEL: NASPROTJA INTERESOV - KAKO JIH PREPOZNAVATI, RAZKRIVATI IN UPRAVLJATI? Panel bo vodila mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS in predsednica ecoDa
16.15

Pogostitev in zaključno druženje

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Udeležba na srečanju je možna le za člane s poravnano članarino in osebno vabljene ter samo ob predhodni prijavi. Plačilo članarine lahko preverite z vpisom vašega uporabniškega imena in gesla na članskih straneh.

Število udeležencev je omejeno na 120. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest oziroma najkasneje do četrtka, 22. marca 2018.

Za člane ZNS s strokovno kvalifikacijo Certifikat ZNS se udeležba na dogodku šteje za izobraževalni dan za izpolnitev pogoja za obnavljanje certifikata.  


O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si.

Dodatne informacije:
Maja Menič, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: maja.menic@zdruzenje-ns.si