Nadzor nad finančnim poslovanjem družbe

Nadzor nad finančnim poslovanjem družbe

31. januar 2019 Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana
 • 290,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 310,00 EUR + DDV (člani)
 • 360,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

NADZOR NAD FINANČNIM POSLOVANJEM DRUŽBE

Izobraževanje je namenjeno članom nadzornih svetov, ki želijo utrditi osnovno finančno znanje in jih zanimajo novosti ter praktični primeri nadzora nad finančnim poslovanjem družbe

Nadzor nad finančnim poslovanjem družbe je ena od najpomembnejših pristojnosti delovanja nadzornega sveta. Čeprav so nadzorni sveti sestavljeni tako, da se kompetence posameznih članov medsebojno dopolnjujejo, pa je finančna pismenost članov nadzornih svetov osnova za opravljanje te funkcije.

Vsaj enkrat letno pripravimo seminar, ki je članom nadzornega sveta, ki niso finančni strokovnjaki v pomoč pri utrjevanju osnovnega znanja za nadzor nad finančnim poslovanjem družbe.Izobraževanje v razumevanje finančnih vsebin vnaša perspektivo opravljanja nadzorniške funkcije in je namenjeno vsem, ki si želite utrditi znanje za nadzor nad finančnim poslovanjem družbe s perspektive nadzornega sveta.

Strokovni izvajalki mag. Simona Korošec Lavrič in Alenka Podbevšek.

Vsebina programa - 31. januar 2019
8.30

Sprejem in registracija udeležencev

9.00

RAČUNOVODSKI IZKAZI IN FINANČNI KAZALNIKI

 • Kakšno zgodbo nam pripovedujejo računovodski izkazi?
 • Kratka ponovitev osnov razumevanja računovodskih izkazov – izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov
 • Kratka ponovitev ključnih finančnih kazalnikov pri analizi poslovanja
 • Zakaj razlika med pošteno vrednostjo podjetja in knjigovodsko vrednostjo? Kaj to pomeni pri nakupu podjetja in kdaj nastane dobro ime ali »slabo« ime?
 • Predstavitev in razprava o primeru iz prakse: Nekateri kazalniki na primeru računovodskih izkazov

*z vmesnim odmorom
12.30

Odmor

13.00

NOVOSTI MSRP IN VPLIV NA RAČUNOVODSKE IZKAZE 2018

 • Kateri novi računovodski standardi že veljajo v letu 2018 in katere spremembe nas čakajo v letu 2019?  
 • Ali se zavedamo učinkov uvedbe novih standardov na računovodske izkaze za leto 2018 in 2019 in kako le-ti lahko vplivajo na doseganje planiranih rezultatov?
 • Kakšne spremembe je prinesel novi standard o prihodkih MSRP 15 za leto 2018 in kako  vpliva na kazalnike uspešnosti, sistem nagrajevanja, izpolnjevanje bančnih zavez, davčne obveznosti, itd?
 • Kaj pomeni nov standard o najemih MSRP 16 za najemojemalce in njihove bilance, kazalnike, sisteme nagrajevanja, način evidentiranja, izpolnjevanje bančnih zavez, itd? Ali je uprava že ocenila učinke novega standarda?
 • Ali pri medletnem poročanju in ugotavljanju medletnih rezultatov v letu 2018 že upoštevamo zahteve  novega standarda o finančnih instrumentih MSRP 9, predvsem glede njegovega vpliva na način slabitev terjatev in naložb?
 • Ali so bile ustrezno upoštevane zahteve novih računovodskih standardov pri planiranju rezultatov za naslednje plansko obdobje?
 • Kaj spremembe MSRP pomenijo v povezavi s primerljivostjo s SRS?
14.00

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si