Novosti na področju delovanja RK in odgovornosti NS v povezavi z zunanjo revizijo

Novosti na področju delovanja RK in odgovornosti NS v povezavi z zunanjo revizijo

IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE RK (IN NS)

21. marec 2019 Dom gospodarstva (dvorana C), Ljubljana
  • 290,00 EUR + DDV (certifikat)
  • 310,00 EUR + DDV (člani)
  • 360,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU


Seminar je namenjen članom nadzornih svetov, predsednikom in članom revizijskih komisij še posebej v subjektih javnega interesa.

Pomembno: Ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta kot je opredeljena v zakonodaji.

Vsebina programa - 21. marec 2019
8.30

Sprejem in registracija udeležencev

9.00

Kako je Uredba o obveznih revizijah subjektov javnega interesa vplivala na deležnike od uvedbe do danes?

*

Implementacija revizijske uredbe v praksi - predstavitev ankete med predsedniki revizijskih komisij (ANR, 2019)

10.15

Odmor

10.30

Katere novosti prinaša novela Zakona o revidiranju (ZRev-2A) za delo RK?

*

Stališče ZNS glede Zrev-2A in predlog sprememb zakonodaje

*

Aktualna dogajanja na področju revidiranja in nadzora v Veliki Britaniji

11.45

Odmor / malica

12.15

Smernice za RK za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja (ANR, ZNS, 2018)

13.00

Odmor

13.15

Katere so prioritete za delo RK v 2019/2020?

14.00

Zaključek izobraževanja

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec (ID DDV: SI80341942).
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pravočasno odpovedane ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
Nina Lajovec, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 4 ali E: nina.lajovec@zdruzenje-ns.si