Novosti ZGD - 1K

Novosti ZGD - 1K

29. januar 2021 ONLINE (ZOOM)
 • 261,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 279,00 EUR + DDV (člani)
 • 324,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

NAMEN SEMINARJA
Članom nadzornih svetov in komisij ter tudi drugim deležnikom korporativnega upravljanja predstaviti relevantne določbe ZGD-1K, ki je v postopku druge obravnave in bo predvidoma sprejet konec januarja.

Na seminarju boste dobili odgovore na naslednja vprašanja:
 • Katere politike bodo morale po novem oblikovati javne delniške družbe?
 • Kakšno vlogo bodo imeli delničarji pri določanju vsebine managerskih pogodb?
 • Katere prejemke bodo lahko prejemali nadzorniki in direktorji ter kako bo omejena pogodbena svoboda strank?
 • Za katere posle bo po novem potrebno soglasje nadzornega sveta?
 • Kaj šteje za nasprotje interesa  po novem?
 • Kdo bo lahko zastopal delničarje na skupščini?
 • Katere nove prekrške uzakonja ZGD-1 K?

STROKOVNA IZVAJALKA: doc. dr. Anja Strojin Štampar odvetnica specialistka za civilno in gospodarsko pravo, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa.

Vsebina programa - 29. januar 2020
8.25

Registracija (ZOOM)

8.30

 • Splošen pregled novosti
 • Politika prejemkov in poročilo o prejemkih
 • Notranja revizija in revizijske komisije
10.00

Odmor

10.15

 • Pogodbe s člani organov vodenja in nadzora
 • Pogodbe s povezanimi osebami
11.45

Odmor

12.00

 • Uresničevanje glasovalne pravice prek posrednikov ter drugih organizacij in oseb
13.00

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec (ID DDV: SI80341942).
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pravočasno odpovedane ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila Potočnik, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si