Predsedniški forum ZNS

Predsedniški forum ZNS

9. maj 2019 Bled
O DOGODKU

Predsedniški forum ZNS je namenjen strokovnemu povezovanju predsednikov uprav in predsednikov nadzornih svetov korporativnih članov ZNS na temo upravljanja družb.

Udeležba na dogodku le za osebno vabljene.


Strokovna tema: O INTERESU DRUŽBE

 

V EU, ZDA in tudi drugod po svetu se je razvila intenzivna razprava o namenu korporacij in interesu družbe. Spremembe na tem področju se pripravljajo ali že dogajajo v posameznih državah (Belgija, Francija, ZDA) kot tudi v okviru mednarodnih institucij kot so OECD, Evropska komisija in Evropski parlament. Razpravo o tem začenjamo tudi pri nas. Naš namen je, da tudi nosilci funkcij v družbah, ki sprejemamo odločitve o poslovanju družb, prispevamo svoj razmislek o tem in ga ne prepuščamo zgolj politikom in teoretikom. Tokratna strokovna tema našega srečanja je manj oprijemljiva in bolj strateško vizionarska. Verjamemo, da je ključnega pomena za prihodnost delovanja družb.

Gostitelj srečanja:

Vsebina programa - 09. maj 2019
12.30

Prihod in sprejem udeležencev

13.00 – 16.00

Strokovni del srečanja s kosilom

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

 KORPORATIVNI ČLANI

Podjetja, ki v okviru svoje družbene odgovornosti podpirajo aktivnosti ZNS
za izboljšanje učinkovitosti korporativnega upravljanja.