Program usposabljanja za sekretarje nadzornih svetov

Program usposabljanja za sekretarje nadzornih svetov

29. januar 2016 Dom gospodarstva (GZS), dvorana E, Ljubljana
 • 320,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 350,00 EUR + DDV (člani)
 • 385,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

Delo sekretarja nadzornega sveta  je izrednega pomena za učinkovitost delovanja nadzornega sveta,  za uspešno predsedovanje nadzornemu svetu ter učinkovito uvajanje v funkcijo novoimenovanih članov nadzornega sveta in komisij za čimprejšno vključitev v delo teh organov.

Program usposabljanja za sekretarje NS in UO je intenzivni program, ki povzema napotke kdo naj bi bili sekretarji NS in kaj je njihovo delo. Udeleženci bodo na programu deležni praktičnih izkušenj ter spoznavali različne vloge, s katerimi se vsakodnevno srečujejo sekretarji nadzornega sveta.

Udeleženci izobraževanja prejmejo Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov un upravnih odborov, ki so nastale na podlagi anketne raziskave o vlogi in delu sekretarjev NS v Slovenije in primerjave z mednarodno dobro prakso na tem področju. Te smernice predstavljajo priporočila dobre prakse in praktične napotke, kako čim bolje opraviti izbor in opravljati delo sekretarja nadzornega sveta in so namenjene predsednikom in članom nadzornih svetov in uprav ter sekretarjem nadzornih svetov in upravnih odborov.

Vsebina programa - 29. januar 2016
08:00

Registracija in jutranja kava

8:30

Uvod - Vloga sekretarjev NS v korporativnem upravljanju

9:00

Kdo naj bi bili sekretarji NS in kaj je njihovo delo?

 • povzetek rezultatov raziskave ZNS o delu sekretarjev NS v Sloveniji,
 • kriteriji za izbiro in imenovanje sekretarja NS – strokovnost in neodvisnost,
 • naloge sekretarja NS,
 • kakšna je dobra praksa uvajanja v funkcijo članov NS,
 • praktične izkušnje sekretarja NS in uprave.
10:30

Odmor

10:45

Zaupnost podatkov, pretok informacij, zapisniki, zvočni zapisi, hramba, priprava gradiv in sej NS

 • finančni koledar družbe in razpored sej NS in revizijske komisije,
 • oblikovanje dnevnega reda,
 • gradiva za nadzorni svet – časovnica za pripravo in dostavo gradiv,
 • kako pišemo zapisnike in snemamo seje,
 • oblikovanje sklepov NS – na kaj biti pozoren pri oblikovanju predlogov sklepov in med razpravo na seji v primeru spremembe predloga sklepa,
 • spremljanje realizacije sklepov,
 • koordinacija komisij NS,
 • zaupnost podatkov.
12:15

Kosilo

13:00

Svetovalna vloga sekretarja NS in sodelovanje s predsednikom in člani NS

 • sodelovanje sekretarja NS s predsednikom in člani NS,
 • pomoč nadzornemu svetu pri samoocenjevanju NS,
 • izpolnjevanje izjav o neodvisnosti članov NS in navodila za izpolnjevanje izjav,
 • izjava o upravljanju družbe in praktični napotki za kakovostna pojasnila,
 • poročilo o delu NS in komisij za letno poročilo
14:30 – 15:00

Zaključek in podelitev Potrdil o udeležbi na programu za sekretarje NS in UO


Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942. Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa.

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si. Odjave upoštevamo do dva dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

Dodatne informacije:
Nina Lajovec, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: nina.lajovec@zdruzenje-ns.si