IZOBRAŽEVANJE

Predsedniški forum ZNS

 

Izzivi upravljanja skupin podjetij

Na prvem srečanju Predsedniškega foruma ZNS (30. junij 2015) smo se pogovarjali o izzivih upravljanja skupin podjetij.

Skupine podjetij predstavljajo pomembno ekonomsko realnost, vendar njihove upravljavske strukture tudi na evropski ravni pogosto niso dobro razvite. Izzivi so tako na pravni strani, preko skladnosti z lokalnimi standardi v primeru mednarodnih skupin podjetij (multinacionalk, skupine s podružnicami), kot na poslovni strani, ki se običajno ne sklada s pravno-organizacijsko strukturo skupine. Spregovorili smo o notranjem upravljanju v skupini družb (Internal Group Governance) in osrednjih izzivih, ki se ob tem pojavljajo.

Gostitelj srečanja: Telekom Slovenije, d.d.

Mandatarski sistem pri kadrovanju članov uprav

Strokovna tema, ki smo se je dotaknili na srečanju 11. februarja 2016, so bile praktične izkušnje mandatarskega sistema pri kadrovanju članov uprav, tako z vidika predsednika uprave kot tudi članov nadzornega sveta.

Imenovanje uprave je najpomembnejša naloga nadzornega sveta. V primeru veččlanskih uprav, je vedno izziv izbora ustreznega tima, ki bo pod taktirko predsednika uprave uspešno vodil družbo v mandatnem obdobju. V nekaterih družbah obstaja tii. mandatarski sistem, kjer člani nadzornega sveta predsedniku podelijo mandat za predlog preostalih članov uprave. Čeprav je aktivna vloga predsednika uprave pri oblikovanju celotne uprave dobra in priporočljiva praksa, pa te pristojnosti z nadzornega sveta ni mogoče prenesti na kadrovsko komisijo ali druge osebe, kot je v tem primeru predsednik uprave. Mandatarski sistem je zato treba razumeti kot možnost, da predsednik uprave sam predlaga kandidate za člane uprave, imenuje pa jih nadzorni svet, ki s tem tudi prevzame odgovornost za preverjanje kandidatov, izbiro in imenovanje članov uprave.

Kaj pravijo o mandatarskem sistemu predsedniki uprav in nadzornih svetov si lahko pogledate v poročilu s srečanja >>> Predsedniški forum ZNS o mandatarskem sistemu v Sloveniji

Gostitelj srečanja: Gorenje, d.d.

 

Načrt in proces nasledstva uprave 
21. september 2016

Iz prakse samoocenjevanja nadzornih svetov v zadnjih letih izhaja, da je pri nas podcenjena naloga nadzornega sveta povezana s skrbjo za kadre in nasledstvo uprave. Prav tako obstaja več mitov glede delovanja načrta nasledstva uprave in tudi njegove povezave z razvojem talentiranih kadrov v družbi ter različnega razumevanja procesa nasledstva, ko pride čas menjave uprave ali v primeru izrednih dogodkov. Pred srečanjem smo opravili kratki anketo s katero smo izmerili utrip in njene rezultate uporabili za začetek diskusije na samem dogodku. Izmenjava izkušenj na srečanju je namenjena spodbudi za izboljšanje načrta in strokovno izvedbo procesa nasledstva. 

>>> Predsedniški forum ZNS o nasledstvu uprave, mag. Irena Prijović (rezultati ankete)

Gostitelj srečanja: Petrol, d.d.

 

Korporativno upravljanje in novi medijski svet
2. marec 2017 (Poreč)

Včasih je bila resnica “preprosta”, danes imamo alternativna dejstva in neresnične novice. Včasih je deloval trikotnik PR-agencija-mediji, danes imamo poleg tradicionalnih medijev še socialna omrežja in spletne medijske platforme, ki predstavljajo nove načine direktnega komuniciranja. Zanimalo nas je kako novi medijski svet spreminja medijsko pojavnost družbe in njene uprave ter kako v novem medijskem svetu upravljati tveganja ugleda oz. izgube dobrega imena.

>>> Korporativno upravljanje in novi medijski svet (rezultati ankete), mag. Irena Prijović

Gostitelja srečanja: