Pogosta vprašanja

Razmišljate o udeležbi na izobraževanju?
V pomoč smo pripravili odgovore
na najpogosteje zastavljena vprašanja.


Komu je izobraževanje za nadzornike namenjeno?

Vsem, ki jih zanima stroka upravljanja družb in delovanja nadzornih svetov, predvsem pa kandidatom in članom nadzornih svetov. Na naša izobraževanja hodijo poleg članov organov nadzora tudi člani njihovih komisij in sekretarji, predstavniki strokovnih služb v družbi, člani uprav, revizorji, pravniki, akademiki in vsi, ki si želijo spoznati specifike upravljanja družb z vidika delovanja ali sodelovanja z organom nadzora.


Ali je izobraževanje za nadzornike obvezno, če želiš biti nadzornik?
Izobraževanje je obvezno za vse člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb s kapitalsko naložbo države in predstavlja pogoj za kandidaturo za člana organa nadzora. Program izobraževanja, ki ga organizira ZNS, ima kvalifikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev Potrdila o usposabljanju za člana nadzornega sveta in upravnega odbora v gospodarskih družbah v državni lasti (v nadaljevanju: Potrdilo za nadzornike).

Za vse družbe
pa predstavlja zaželen kriterij pri imenovanju oz. članstvu v nadzornih svetih, tako za predstavnike kapitala kot predstavnike delavcev.


Ali obstajajo kakšni predpogoji za udeležbo na izobraževanju?
Ne, izobraževanja se lahko udeleži vsak.
Izobraževanje je namenjeno osnovnemu izobraževanju udeležencev za strokovno in uspešno delovanje v organih nadzora, kakor tudi tistim, ki želijo svoja znanja z določenih področij posodobiti in dopolniti.


Kakšni so pogoji za pridobitev »Potrdila za nadzornike«?
Pogoj je prisotnost na vseh tematskih modulih.
V kolikor se kakšne teme ne uspete udeležiti, lahko le to nadomestite v naslednjem terminu.


Ali je za pridobitev »Potrdila za nadzornike« potreben izpit?
Ne. Za pridobitev potrdila za nadzornike je potrebna le udeležba na izobraževanju.


Nekje sem slišal, da obstaja tudi kvalifikacija z izpitom. Kaj je to?
Izpit je potreben za pridobitev Certifikata ZNS, ki predstavlja nadgradnjo Potrdila za nadzornike in ni obvezen. S sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa se Certifikat ZNS prizna tudi kot kvalifikacija za Potrdilo za nadzornike. To pomeni, da greste lahko tudi direktno na izpit, če izobraževanja po vašem mnenju ne potrebujete.

>>> VEČ: Certifikat ZNS  


Kaj se zgodi, ko dobim »Potrdilo za nadzornike«?

Kdo se lahko vpiše v register prejemnikov »Potrdilo za nadzornike« pri ZNS?
V javni ZNS register imetnikov "Potrdila za nadzornike" so vpisani vsi posamezniki, ki so opravili izobraževanje pri ZNS.


Ali mi potrdilo za nadzornika zagotavlja članstvo v nadzornih svetih?
Ne, potrdilo za nadzornike je zgolj potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije in za družbe s kapitalsko naložbo države predstavlja obvezen pogoj za kandidaturo, za druge pa zaželen kriterij pri imenovanju s katerim posameznik dokazuje, da se je udeležil izobraževanja za nadzornike.


Kako pa pridem do funkcije v nadzornem svetu?
Postopek izbora kandidatov za člane nadzornih svetov in njihovo imenovanje poteka preko predlogov s strani nadzornega sveta ali delničarjev družbe. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina, kandidati pa morajo poleg zakonskih, skladno priporočilom dobre prakse čimbolj upoštevati še izpolnjevanje nekaterih pogojev.

>>> VEČ: Imenovanje in odpoklic ter sestava NS


Na trgu je več ponudnikov izobraževanja - zakaj se udeležiti izobraževanja pri ZNS?
 • ZNS ima najdaljšo tradicijo na področju izobraževanja nadzornikov,
 • ZNS oblikuje strokovne vire za delo članov nadzornih svetov in neizvršnih članov upravnih odborov,
 • izobraževanje izvajajo izkušeni predavatelji iz prakse,
 • vzpodbujamo interaktivno izmenjavo izkušenj in mnenj med udeleženci in predavatelji,
 • stalen nadzor nad strokovno kakovostjo programov in predavateljev
 • na izobraževanju prejmete obsežno gradivo (priporočila, smernice, avtonomni pravni viri,...), ki ga boste potrebovali pri svojem delu in je sicer dostopno le članom ZNS,
 • vpis v javno dostopen register imetnikov "Potrdila za nadzornike" pri ZNS,
 • promocija certificiranja in imetnikov obeh strokovnih kvalifikacij (Potrdilo in Certifikat ZNS).

Kam naprej oz. kako lahko nadgradim znanje?
 • postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti in pomoč pri svojem delu
 • pridobite Certifikat ZNS
 • udeležite se različnih izobraževanj ZNS: KOLEDAR DOGODKOV

Redno strokovno usposabljanje in izobraževanje s področja delovanja nadzornih svetov, upravnih odborov in upravljanja družb je izrednega pomena za strokovni razvoj članov nadzornih svetov in upravnih odborov ter njegovih komisij.
PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE