NASLEDNJI TERMINI V LETU 2021:

 • 15., 16., 22. in 23. april 2021 - ONLINE!
 • 10., 11., 17. in 18. junij 2021 - ONLINE!
>>> VEČ in PRIJAVA

Strokovne kvalifikacije za delovanje v NS in UO

Informacije

mag. Rada Sibila Potočnik, pomočnica izvršne direktorice
T: 01 530 86 44
M: 041 232 595
E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

Programi usposabljanja za posameznega naročnika

Programe usposabljanja za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb - Standardna znanja za nadzornike, po dogovoru z naročnikom organiziramo za posamezno družbo ali skupino podjetij. Program poteka v skupini od 15 do 25 udeležencev v prostorih naročnika ali po dogovoru.


Izvedba programa naročniku omogoča:

 • hkratno seznanitev vseh organov upravljanja (uprava in nadzorni svet) v družbi ali skupini podjetij s pomembnimi področji delovanja nadzornega sveta,

 • uvajanje v funkcijo novoimenovanega nadzornega sveta družbe,

 • posodobitev znanj in seznanjanje z novostmi s področij delovanja nadzornih svetov in korporativnega upravljanja,
 • dvig strokovnosti in ravni znanja članov nadzornih svetov za odgovorno in učinkovito opravljanje funkcije člana nadzornega sveta,
 • pripravo na izpit večjega števila kandidatov za pridobitev Certifikata ZNS,

 • pridobitev "Potrdila o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov",

 • vsi prejemniki tega potrdila so vpisani v register ZNS imetnikov "Potrdila za nadzornike", ki je javno dostopen na spletni strani ZNS.

Prednost takšne oblike izobraževanja za naročnika je v terminski in vsebinski prilagoditvi programa in je za naročnika cenovno ugodnejše kot izobraževanje posameznikov v razpisanih skupinah.
 

Reference pri izvajanju programov za posameznega naročnika:

 • Abanka Vipa d.d. (2012),
 • Aerodrom Ljubljana (2011),
 • DARS d.d. (2003, 2011),
 • DUTB, d.d. (2014)
 • Givo Real d.o.o. (2007),
 • Holding slovenske elektrarne d.o.o. (2006, 2007, 2008, 2013),
 • Istrabenz d.d. (2003),
 • JP Energetika Ljubljana d.o.o. (2003),
 • Kapitalska družba d.d. (2002, 2009, 2013),
 • Krka d.d.(2012, 2013).
 • Mestna občina Ljubljana in Javni holding Ljubljana d.d. (2008),
 • Mestna občina Maribor - Nigrad (2008),
 • NLB d.d. (2004),
 • Pivovarna Union d.d. (2005),
 • Pošta Slovenije d.o.o. (2010),
 • Premogovnik Velenje d.d. (2008),
 • Primorje d.d. (2007),
 • PS Mercator d.d. (2003, 2006),
 • Petrol d.d. (2006),
 • Sava d.d. (2002),
 • Skupina Istrabenz d.d. (2006),
 • Slovenska odškodninska družba d.d. (2003, 2006),
 • Slovenske železnice (2011, 2013),
 • Telekom  Slovenije d.d. (2011),
 • Trimo d.d. (2005),
 • Zavarovalnica Triglav d.d. (2010, 2012, 2014).