NASLEDNJI TERMINI V LETU 2021:

  • 15., 16., 22. in 23. april 2021 - ONLINE!
  • 10., 11., 17. in 18. junij 2021 - ONLINE!
>>> VEČ in PRIJAVA

Strokovne kvalifikacije za delovanje v NS in UO

Informacije

mag. Rada Sibila Potočnik, pomočnica izvršne direktorice
T: 01 530 86 44
M: 041 232 595
E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

Tridnevni program izobraževanja


Za pridobitev "Potrdila za nadzornike" in vpis v register je obvezna udeležba na vseh treh tematskih sklopih.1. modul
  • Pravo gospodarskih družb, vloga in pomen NS, enotirni sistem upravljanja družb, kodeksi in priporočila dobre prakse, Gorazd Podbevšek
  • Vloga nadzornega sveta v insolvenčnih postopkih, dr. Borut Bratina
2. modul
  • Nadzor poslovanja preko računovodskih izkazov (računovodske informacije za odločanje in vsebina računovoskih izkazov ter letno poročilo), dr. Aljoša Valentinčič
  • Upravljanje s tveganji, dr. Nadja Zorko
3. modul