Register imetnikov "Potrdila o usposabljanju za sekretarje nadzornega sveta in upravnih odborov"

Z udeležbo na Programu usposabljanja za sekretarje nadzornega sveta in upravnih odborov, ki poteka po vsebinskih sklopih Smernic za izbor in delo sekretarjev nadzornega sveta in upravnih odborov, prejmejo udeleženci Potrdilo o usposabljanju za sekretarje nadzornih svetov in upravnih odborov.