KNJIŽNICA

Raziskave ZNS in partnerjev


Poročilo sestavi in prejemkih organov vodenja in nadzora borznih družb v Sloveniji 2017, 2019
poročilo
 •  
Poročilo o uporabi in skladnosti s Kodeksom upravljanja za nejavne družbe za leto 2017 – za večjo konkurenčnost družb, 2018
poročilo
 •  
Poročilo o sestavi in prejemkih organov vodenja in nadzora borznih družb v Sloveniji 2017, 2018 poročilo
 •  
Raziskava o poslovni skrivnosti in neodvisnosti delavskih predstavnikov v javnih delniških družbah, 2018 poročilo
 •  
Digitalizacija in varnost poslovanja NS in UO - rezultati ankete 2018 rezultati ankete
 •  
Rezultati ankete o korporativnem upravljanju in soupravljanju zaposlenih, oktober 2017 rezultati ankete
 •  
Anketa o delovanju revizijskih komisij v Sloveniji 2017, junij 2017
rezultati raziskave
 •  
Poročilo o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji v letu 2015, november 2016
 poročilo
 •  
Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov - pregled razkritij v javnih delniških družbah, bankah in zavarovalnicah v Sloveniji v obdobju 2013-2015 (s primerjavo 2010-2012 za javne delniške družbe), oktober 2016

povzetek

rezultati raziskave

 •  
Analiza skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji za obdobje 2011-2014, november 2015

poročilopovzetek

 •  
Samoocenjevanje NS in UO v Sloveniji - anketna raziskava, september 2014 rezultati raziskave
 •  
Samoocenjevanje NS in UO v Sloveniji - pregled razkritij, september 2014 rezultati raziskave
 •  
Raziskava o povezanosti kakovosti nadzora, plačil nadzornim svetom in uspešnosti slovenskih javnih delniških družb v obdobju 2009-2012, junij 2014  povzetek
 •  
Raziskava o vlogi in delu sekretarjev NS v Sloveniji, december 2013 rezultati raziskave
 •  
Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb v Sloveniji 2010-2012 - s primerjavo 2007-2009, november 2013

povzetek

rezultati raziskave

 •  
Rezultati raziskave o delu revizijskih komisij v Sloveniji, september 2013 rezultati raziskave
 •  
Analiza razkritij odstopanj v izjavah o skladnosti s Kodeksom, oktober 2012  komentar rezultati raziskave
 •  
Raziskava o upravah javnih delniških družb v Sloveniji, oktober 2012  povzetek
 •  
Raziskava o spremljanju učinkovitosti sistema upravljanja s tveganji, junij 2012
 povzetek
 •  
Raziskava o delovanju enotirnega sistema upravljanja družb v praksi, april 2012 rezultati raziskave
 •  
Rezultati raziskave o zastopanosti žensk v organih vodenja in nadzora javnih delniških družb v Sloveniji, september 2011
 povzetek
 •  
Vpliv korupcije na poslovanje med gospodarskimi subjekti, avgust 2011 rezultati raziskave
 •  
Učinkovito sodelovanje med nadzornimi sveti in upravami v slovenskih družbah, 2010 povzetek
 •  
Raziskava o nagrajevanju uprav in nadzornih svetov v Sloveniji 2007 - 2009, oktober 2010
rezultati raziskave
 •  
Zavarovanje odgovornosti poslovodstva in nadzornih organov družb, december 2007 povzetek
 •  
Raziskava o nagrajevanju uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v letih 2005-2006, oktober 2007 rezultati raziskave
 •  

Nagrajevanje slovenskih menedžerjev z vidika njihovih lastnikov, september 2007

rezultati raziskave
 •  

Razmerja moči v korporacijskem upravljanju, september 2007

rezultati raziskave
 •  

Raziskava o delovanju nadzornega sveta v odnosu do poslovodstva, deležnikov in lastnikov, februar 2007

komentar

Raziskava o upravljanju slovenskih gospodarskih družb, september 2005

komentarrezultati ankete
 •  
Poročilo o upravljanju javnih delniških družb 2005 – neodvisnost članov nadzornih svetov v Sloveniji, 2005 povzetek
 •  
Raziskava o načinu nagrajevanja uprav in vlogi nadzornega sveta, marec 2005 rezultati ankete 
 •  
Raziskava o pomenu izobraževanja in certificiranja znanj članov nadzornih svetov, junij 2004 rezultati ankete
 •  
Mednarodna raziskava nagrajevanja članov uprav in nadzornih organov v državah članicah EU, 2004 rezultati ankete
 •  
Raziskava o izboru in vlogi članov nadzornih svetov, marec 2004 rezultati ankete
 •  
Raziskava o upravljanju slovenskih gospodarskih družb, oktober 2003 komentarrezultati ankete
 •  
Raziskava o delu in nagrajevanju članov nadzornih svetov v Sloveniji, oktober 2002

komentarrezultati ankete