Konferenca korporativnega upravljanja

Konferenca korporativnega upravljanja

 

KONFERENCA

O KORPORATIVNEM UPRAVLJANJU

Dom gospodarstva - GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

torek, 29. septembra 2009 ob 10. uri

 

29. septembra 2009 bo v Ljubljani potekala Konferenca o korporativnem upravljanju, ki jo organizirata Združenje nadzornikov Slovenije in European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) iz Bruslja pod častnim pokroviteljstvom Ministrstva za finance.

10.00

Registracija udeležencev

10.30

Uvodni pozdravi:

dr. Franc Križanič, minister, Ministrstvo za finance
Juan Álvarez-Vijande, predsednik, European Confederation of Directors´ Associations (ecoDa)
Borut Jamnik, predsednik, Združenje nadzornikov Slovenije

 

 

 

10.45
Panel

 

 

 

 

 

 

 

Upravljanje podjetij v državni lasti na pragu sprememb

 

Upravljanje podjetij v državni lasti ima prevladujoč vpliv na celotno prakso na tem področju v Sloveniji in je zato izrednega pomena. Država se pravzaprav še ni uspela umakniti iz gospodarstva, ko smo se srečali z globalno finančno krizo. Mnoga podjetja bodo tako še naprej ostala v njeni lasti, ponekod pa bo država pridobila še večji vpliv. Tema je s finančno krizo postala zanimiva tudi v mnogih tujih državah, kjer doslej prevladujočega vpliva države v podjetjih ni bilo. Pred Slovenijo pa stoji izziv ureditve tega področja skladno s smernicami OECD za podjetja v državni lasti. Vlada RS je na svoji seji 23. julija 2009 že sprejela Politiko upravljanja podjetij v državni lasti, ki prinaša tudi potrebne spremembe glede ureditve tega področja po vzoru nekaterih drugih držav. Bo Slovenija to znala izkoristiti kot priložnost za dvig kakovosti upravljanja v teh podjetjih?

 

Borut Jamnik, predsednik uprave, KAD d.d., in predsednik Združenja nadzornikov Slovenije
Andreja Kert, generalna direktorica Direktorata za javno premoženje pri Ministrstvu za finance in predsednica nadzornega sveta SID banke d.d.
dr. Bogomir Kovač, predsednik Kadrovsko-akreditacijskega sveta
Olli V. Virtanen, Finnish Association of Professional Board Memmbers in ecoDa

dr. Patrick Vlačič, minister, Ministrstvo za promet

 

dr. Marko Simoneti, moderator panela
 

12.15

Odmor

12.30
Panel


Učinkovitost samoregulacije - razvoj kodeksov in priporočil korporativnega upravljanja v EU in Sloveniji

Tako v EU kot tudi v Sloveniji nastaja vrsta kodeksov in priporočil, ki naj bi avtonomno učinkovito regulirali probleme v praksi. V Sloveniji poteka prenova Kodeksa upravljanja javnih delniških družb kot najpomembnejšega dokumenta med avtonomnimi pravnimi viri na področju korporativnega upravljanja. Med pomembnejše novosti v EU sodijo priporočila o nagrajevanju, ki jih je aprila 2009 oblikovala Komisija Evropske skupnosti in ki nadgrajujejo doslej veljavna ter dodajajo posebna priporočila za finančne institucije. Poudarek ni več na samih razkritjih višine plačil, ampak tudi na procesu odločanja, politiki in strukturi plačil. Mnoge države članice EU, tudi Slovenija, so že spremenile tudi zakonske podlage za nagrajevanje uprav in nadzornikov. Kako nam bo uspelo oblikovatisistem nagrajevanja, ki bo povezan z dolgoročnimi interesi družb? Kakšno vlogo bodo pri odločanju o politiki plačil odigrali delničarji?

 

Na tem področju ne gre zanemariti upravljanja bank in finančnih institucij, ki so še posebej pod drobnogledom regulatorjev, države in javnosti. Je njihovo upravljanje v času, ko igrajo eno od najpomembnejših vlog pri revitalizaciji gospodarstva, dovolj učinkovito? Kakšna je vloga države pri tem?


Gorazd Podbevšek, RMG d.o.o., in Združenje nadzornikov Slovenije
dr. Nataša Samec, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
dr. Lutgart Van den Berghe, Guberna, Belgija in ecoDa
Patrick Zurstrassen, Institut Luxembourgeois des Administrateurs (ILA) in ecoDa


Leonardo F. Peklar, moderator panela

13.50


Predstavitev produkta zavarovanja odgovornosti organov vodenja in nadzora za fizične osebe
Adriatic Slovenica

 

14.00

Pogostitev in druženje - Salon v 7. nadstropju Doma gospodarstva

 

Organizatorja konference:

 


European Confedertion of Directors' Associations

Častni pokrovitelj:

 

Generalni pokrovitelj:

 

Podpornika konference:

 

 

Blagovni pokrovitelji konference:

 


  

Medijski pokrovitelj: