MEDIJI

Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Aktualne novice

Corporate Governance Factbook - 2021 (12.07.2021)

Organizacija OECD je izdala publikacijo (CG Factbook 2021), ki zagotavlja globalni pregled svetovnih trendov. Poročilo vsebuje najnovejše informacije o institucionalnih, pravnih in regulatornih okvirih korporativnega
Preberi več

Trajnostno poslovanje - gradivo iz seminarja (24.06.2021)

Po dolgem času smo se zopet srečali "v živo"! Na seminarju Trajnostno poslovanje smo predstavilii potrebna znanja za razvoj in dopolnitev kompetenc s področja trajnostnega poslovanja gospodarskih družb. poslovanje.
Preberi več

Nov Zakon o bančništvu (ZBan-3) (08.06.2021)

Zakon s prenosom sprememb evropske direktive s področja finančnih holdingov nadgrajuje obstoječega. Med drugim ureja delavsko soupravljanje in uvaja vključitev predstavnikov delavcev v organe nadzora banke.
Preberi več