MEDIJI

Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Aktualne novice

Ugotovitve KPK v zadevi Uradni list (09.01.2020)

KPK je ugotovila da ravnanje tedanjega generalnega sekretarja politične stranke, ko je na predsednico NS družbe Uradni list RS po telefonu vršil pritisk, predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.
Preberi več