Analiza skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji za obdobje 2011-2014

Objavljeno: 16.11.2015
 

Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije sta na Konferenci korporativnega upravljanja 2015 (13. november) predstavila Poročilo o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji za obdobje 2011-2014. Namen analize izjav o upravljanju javnih delniških družb v tem obdobju je spremljanje skladnosti s 112 načeli Kodeksa, kar predstavlja enega od zunanjih mehanizmov nadzora nad prakso korporativnega upravljanja teh družb.

Poročilo vsebuje podatke o uporabi Kodeksa in analizo kvalitete razkritij odstopanj od priporočil Kodeksa ter prikaz najpogostejših odstopanj. Ključno je načelo 'spoštuj ali pojasni', kjer namen razkritij odstopanj ni slepo sledenje vsem priporočilom Kodeksa, ampak se družbam omogoča predstavitev alternativnih praks, ki bolje ustrezajo modelu upravljanja družbe. S tem se zagotavlja transparentnost prakse upravljanja teh družb do delničarjev, investitorjev in drugih deležnikov družbe.

Ključne ugotovitve poročila:
 - Delež družb, ki Kodeks uporabljajo, se je povečal s 63,8 % v letu 2011 na 71,7 % v letu 2014.
 - Delež družb, ki so se opredelile, da upoštevajo vsa načela Kodeksa, se je zvišal s 5,2 % na 6,7 % (4 družbe). Te družbe so v letu 2014 bile Krka, d. d., Luka Koper, d. d., Skupina Prva, d.d., in Zavarovalnica Triglav, d. d.
 - Družbe, ki so opredelile odstopanja od načel Kodeksa, so v povprečju izjavile 89,9-odstotno skladnost s Kodeksom, kar je relativno visoka raven. Izmed 112 načel Kodeksa je 22 načel, s katerimi v opazovanem obdobju izražajo skladnost vse družbe.
 - Kakovost pojasnil odstopanj je nekoliko napredovala, vendar še vedno dve tretjini (2/3) pojasnil ni ustrezne kakovosti.
 - V letu 2014 še vedno 17 družb (28,3 %) ni uporabljalo nobenega Kodeksa.

Splošna ugotovitev je, da družbe velikokrat različno interpretirajo nekatera priporočila Kodeksa, kar kaže na nerazumevanje namena Kodeksa in posameznih institutov Kodeksa. To kaže na potrebo po nadaljnjem osveščanju ter po povsem praktičnem uveljavljanju dobrih praks na področju korporativnega upravljanja. Dodaten pomen in vlogo kodeksom korporativnega upravljanja je dala tudi zadnja sprememba ZGD-1, saj bodo izjavo o upravljanju v poslovna poročila za leto 2016 morale vključiti vse družbe, ki so zavezane k reviziji, torej tudi nejavne.

Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije si bosta tudi v prihodnje z različnimi aktivnostmi prizadevala za kakovostnejša razkritja odstopanj in boljšo uporabo Kodeksa. V drugi polovici leta 2016 bosta predstavila posodobljeno različico Kodeksa, ki je v sedanji obliki v veljavi od leta 2009.