Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterprises

Objavljeno: 28.11.2017

Svetovna protikorupcijska organizacija Transparency International je pripravila smernice s protikorupcijskimi načeli za podjetja v državni lasti »10 Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterprises«. Smernice so namenjene spodbudi in v pomoč družbam v državni lasti, za izvajanje dobre prakse protikorupcijskih programov, ki temeljijo na najvišjih standardih celovitosti in preglednosti.

Podjetja v državni lasti (SOE) predstavljajo pomemben delež BDP številnih držav, zlasti na nastajajočih trgih in so pogosto tudi največji delodajalec v državi. V primerjavi z drugimi družbami pa so družbe v državni lasti podvržena specifičnim korupcijskim tveganjem zaradi svoje bližine državnim organom ter obsega sredstev in storitev, ki jih nadzirajo.


The 10 Anti-Corruption Principles for SOEs
The SOE board and management, supported by all its employees, shall:
1: Operate to the highest standard of ethics and integrity
2: Ensure best practice governance and oversight of the anti-corruption programme
3: Be accountable to stakeholders through transparency and public reporting
4: Ensure human resources policies and procedures support the anti-corruption programme
5: Design the anti-corruption programme based on thorough risk assessment
6: Implement detailed policies and procedures to counter key corruption risks
7: Manage relationships with third parties to ensure they perform to an anti-corruption standard equivalent to that of the SOE
8: Use communication and training to embed the anti-corruption programme in the SOE
9: Provide secure and accessible advice and whistleblowing channels
10: Monitor, assess and continuously improve implementation of the anti-corruption programme