Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

AUKN vzorec sklepa za plačilo članom NS

Objavljeno: 02.06.2011 | Avtor: Nina Lajovec

Vzorec sklepa je oblikovan z namenom pomoči pri končnem oblikovanju predloga skupščinskega sklepa, pri katerem je potrebno upoštevati Merila za plačilo članom nadzornih organov družb s kapitalskimi naložbami države in Priporočila za odločanje o sejninah in plačilih za člane nadzornih svetov, statut in ostale zavezujoče notranje akte posamezne družbe ter veljavno področno zakonodajo.