Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Board Chairs’ Practices across Countries: Commonalities, Differences and Future Trends

Objavljeno: 19.09.2017

"In this new survey report, the research team conducted interviews with professional chairs in different parts of the world to identify and compare specific practices and instruments used in different countries. The report gives insights into pertinent issues surrounding the work of the chair across different countries and development of future trends over the next decade"

>>> Board Chairs’ Practices across Countries: Commonalities, Differences and Future Trends, INSEAD Corporate Governance Initiative and Ward Howell Talent Equity Institute Survey