Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Članstvo pooblaščenih revizorjev v NS in RK se odsvetuje

Objavljeno: 09.12.2011 | Avtor: Rada Sibila
Slovenski inštitut za revizijo je 8.12.2011 sprejel sklep, da zaradi majhnosti slovenskega revizijskega trga, obstaja takšna stopnja nevarnosti za kršitev pravil neodvisnosti, da članstvo aktivnih pooblaščenih revizorjev v nadzorih svetih in revizijskih komisijah etično ni sprejemljivo.