Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Do 24. oktobra lahko prispevate svoj pogled na »Praktične napotke za nadzorne svete pri kadrovanju uprav«

Objavljeno: 11.10.2012 | Avtor: Rada Sibila

ZNS odpira javno razpravo o dokumentu Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav, ki bo potekala do 24. oktobra 2012. Dokument predstavlja povzetek dobre prakse delovanja nadzornih svetov in kadrovskih komisij pri kadrovanju uprav in je namenjen izboljšanju standardov pri kadrovanju uprav. Z oblikovanjem tega dokumenta ZNS posebej poudarja odgovornost članov nadzornih svetov pri strokovnem postavljanju meril in strokovno vodenih postopkih iskanja in selekcije članov uprav. Dokument je bil prvič javno predstavljen 10. oktobra na Konferenci korporativnega upravljanja 2012.

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek morda ustvarja sliko medsebojno povezanih uprav in nadzornikov, ki nestrokovno ter na podlagi političnih meril izbirajo člane uprav, ki se tudi pogosto menjajo, njihovi mandati pa včasih trajajo rekordno kratko. To seveda velja predvsem za družbe, v katerih je država edini ali največji delničar. Pogoste menjave najvišjih vodilnih v družbah pa niso dobre ne za delničarje in druge deležnike ne za družbo samo.
Politizacijo in zasledovanje parcialnih osebnih interesov pri kadrovanju uprav je treba preseči s postavljanjem strokovnih meril izbora in strokovno vodenimi postopki selekcije kandidatov, ki bodo članom nadzornih svetov omogočali utemeljitev njihovega izbora in izvajanje dolžne skrbnost glede kadrovanja uprav. Strokovno vodeni postopki in merila kadrovanja pa so tudi v interesu izbranih kandidatov, saj odvračajo morebitne dvome v njihovo strokovnost in reference ter v ustreznost njihovega izbora.
Samo s širjenjem izbora, strokovno postavljenimi merili za izbor, strokovno vodenimi postopki iskanja in selekcije kandidatov bomo lahko dosegli, da bodo izbrani ustrezni in dobri kandidati ter da trg ne bo nagrajeval povprečnih in celo neustreznih kandidatov.

Praktični napotki za kadrovanje uprav so neobvezujoči standard dobre prakse in jih je potrebno brati v luči potreb in posebnosti posamezne družbe.

Vsebina dokumenta:
- Pristojnosti članov nadzornega sveta pri kadrovanju članov uprav
- Velikost in sestava uprave
- Reelekcija uprave, nasledstvo in mandatarstvo
- Vloga kadrovske komisije nadzornega sveta in sodelovanje z zunanjim strokovnjakom
- Postopek za izbor člana uprave in različni pristopi k iskanju kandidatov
- Določitev kompetenčnega modela kandidata in ustreznost kompetenc kandidatov
- Diskretnost postopka in varstvo osebnih podatkov
- Selekcijski razgovor
- Rangiranje kandidatov in ožji izbor
- Praktični primer ocenjevanja kandidatov po kompetenčnem modelu
- Predstavitev programa dela in vizije razvoja družbe pogajanja s kandidati glede pogodbe
- Ocena sestave uprave


Poziv k javni razpravi
Prosimo vas, da se kot podajalec pripomb osebno predstavite (ime, priimek, naslov, e-pošta) in nam svoje predloge in pripombe posredujete najkasneje do 24. oktobra 2012, na naslov: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska 128a, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov: info@zdruzenje-ns.si.
Predlagane pripombe bo obravnavala delovna skupina ZNS in oblikovala čistopis dokumenta, ki ga bo potrdil Upravni odbor ZNS. S tem bo dokument postal nov avtonomni pravni vir s področja korporativnega upravljanja

Kontaktna oseba:
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS
T: +386 1 530 86 38
M: +386 41 361 059
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si