Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Evropski program korporativnega upravljanja

Objavljeno: 07.01.2014 | Avtor: Rada Sibila

V organizaciji ecoDa -
European Confederation of Directors Association
»The European Voice of Directors«

ZNS in ecoDa vam predstavljata Evropski program korporativnega upravljanja, ki bo ponovno potekal
17. in 18. marca 2014 v Bruslju.

 

PROGRAM:
 


Izkoristite člansko ugodnost: za člane ZNS velja nižja kotizacija.


Komu je program namenjen:

 • udeležencem, ki si želijo pridobiti evropsko perspektivo s področja korporativnega upravljanja in delovanja NS in UO,
 • udeležencem, ki delujejo v tujini ali  se zanimajo za mednarodno pozicijo za delo v NS ali UO,
 • certificiranim nadzornikom (Certifikat ZNS), ki želijo svojo strokovno kvalifikacijo mednarodno nadgraditi,
 • udeležencem, ki želijo svoja znanja posodobiti ali nadgraditi z mednarodnimi primeri iz prakse.

Vsebina programa:

 • najnovejša politika EU na področju upravljanja podjetij,
 • nacionalni in mednarodni okvirji zakonodajnih in regulatornih mehanizmov
 • najboljša praksa v različnih državah in različnih okoljih korporativnega upravljanja (primerjava enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja, delavski predstavniki, sestava NS in UO, vpliv različnih lastniških struktur na upravljanje, nagrajevanje uprav,…)
 • simulacije resničnih primerov iz prakse.

Koristi za udeležence:

 • mednarodni predavatelji in udeleženci,
 • izmenjava najboljših evropskih praks upravljanja podjetij,
 • vključitev v evropsko mrežo članov NS in UO.

Prijavo pošljite ge. Xiaoji Zhang iz ecoDa na e-naslov: xiaoji.zhang@ecoda.org