Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Gorazd Podbevšek za naslednika predsednika ZNS na skupščini 2020

Objavljeno: 17.10.2019
Gorazd Podbevšek za naslednika predsednika ZNS na skupščini 2020

V izvolitev na skupščini ZNS v letu 2020 se za naslednika predsednika ZNS v mandatu 2020-2024 predlaga Gorazda Podbevška

Člani UO ZNS so na svoji seji 16.10. 2020 na predlog Nominacijskega odbora ZNS sprejeli sklep, da se v izvolitev na skupščini ZNS v letu 2020 za naslednika predsednika ZNS v mandatu 2020-2024 predlaga Gorazda Podbevška. Utemeljitev predloga za naslednika predsednika ZNS:

Gorazd Podbevšek je uveljavljen strokovnjak s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov, ki je začel z ZNS tesneje sodelovati leta 2003 kot avtor prvega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ob vstopu v EU. Kasneje predvsem kot redni predavatelj na izobraževanjih Standardna znanja za nadzornike. V ZNS se je včlanil leta 2009 in pridobil Certifikat ZNS, ki ga redno obnavlja. Ker se je kot strokovnjak v okviru ZNS vključeval tudi v delo z različnih strokovnih področij, je postal redni član delovnih skupin in soavtor mnogih avtonomnih pravnih virov ZNS. Prav tako je pridobil praktične izkušnje iz delovanja v nadzornih svetih  in upravnih odborih v enotirnem sistemu upravljanja. Vidni funkciji sta bili predsednik nadzornega sveta NLB d.d. in HIT d.d. Trenutno je predsednik nadzornega sveta SŽ ŽGP d.o.o.

Leta 2013 ga je UO ZNS imenoval za predsednika Strokovnega sveta ZNS. Od takrat redno sodeluje in kot predsednik Strokovnega sveta ZNS poroča na vseh sejah UO ZNS. Kot predsednik Strokovnega sveta ZNS skupaj z izvršno direktorico ZNS predstavlja ZNS med relevantnimi deležniki s področja upravljanja in nadzorovanja družb in se v zvezi s tem pojavlja v medijih. Leta 2015 v sodelovanju z izvršno direktorico ZNS dvakrat letno pripravlja strokovno zasnovo in somoderira Predsedniški forum ZNS kot tudi letno Konferenco korporativnega upravljanja. Skupščina ZNS ga je aprila 2019 na predlog UO ZNS imenovala za člana UO ZNS. Leta 2019 ga je Vlada RS na predlog MGRT imenovala v Svet za korporativno upravljanje, kjer je namestnik predsednice.

Podbevšek dobro pozna delovanje ZNS in izkazuje ambicije za sodelovanje pri nadaljnjem razvoju ZNS. Kot priznan strokovnjak s področja upravljanja družb in izkušen nadzornik je v strokovni javnosti in medijih razumljen kot 'ambasador' dobrega upravljanja. Prav tako ustreza vsem zahtevam iz kompetenčnega profila iz dokumenta Postopek nominacije - izbor predsednika in kandidatov za člane organov ZNS 2020-2024. S predlogom Gorazda Podbevška za kandidata za predsednika ZNS v novem mandatu ZNS dodatno uveljavlja svojo identifikacijo kot strokovne in ne stanovske organizacije.

Upravni odbor ZNS