Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Guide to fit and proper assessments

Objavljeno: 14.09.2017
Evropska centralna banka je pred kratkim objavila priročnik o "fit&proper" presoji za člane organov vodenja in nadzora za institucije, ki jih neposredno nadzoruje. Evropski bančni organ (EBA) bo v sodelovanju z ESMA prav tako pripravil posodobljene smernice, katerih cilj je nadaljnje izboljšanje in uskladitev ocene primernosti v finančnem sektorju EU ter zagotavljanje ustreznega upravljanja v institucijah.

>>> Guide to fit and proper assessments (v slovenščini)