Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Januarska seja UO ZNS

Objavljeno: 23.01.2012 | Avtor: Rada Sibila
V letu 2012 bo članom organov ZNS potekel mandat, ki je trajal od leta 2008. Volitve novega predsednika in vseh organov ZNS (upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče) bodo 15. maja 2012, na letnem srečanju s skupščino. V ta namen so člani UO ZNS na 75. dopisni seji, dne 20.1.2012 soglasno sprejel sklep, da člani UO imenujejo Nominacijski odbor v obstoječi sestavi Nadzornega odbora, za oblikovanje predlogov kandidatov za predsednika in člane organov ZNS za skupščino ZNS, 15. maja 2012.