Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Javna razprava o vsebini Smernic za člane revizijskih komisij glede spremljanja kakovosti revidiranja

Objavljeno: 05.06.2018

Člane ZNS vabimo k javni razpravi o vsebini Smernic za člane revizijskih komisij glede spremljanja kakovosti revidiranja, ki predstavljajo pripomoček za člane revizijskih komisij za razpravo z revizorjem v subjektih javnega interesa.

V drugih družbah se lahko uporabljajo smiselno in v okvirih zahtev, primernih za te družbe. Smernice bodo v pomoč revizijskim komisijam pri izvajanju nalog glede spremljanja obvezne revizije v skladu z 280. členom ZGD-1 in točko 6.1. Priporočil za revizijske komisije. Nabor kazalnikov kakovosti zunanje revizije je na podlagi priporočil tujih revizijskih regulatorjev pripravila Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije.

Naš namen je članom revizijskih komisij ponuditi pripomoček za razpravo z revizorjem pri spremljanju kakovosti revidiranja za boljše razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost revidiranja. V smernicah je predstavljen nabor kazalnikov kakovosti revidiranja, izmed katerih naj revizijska komisija izbere tiste, ki so po njenem mnenju za družbo primerni.Smernice bodo prvič javno predstavljene na posvetu ZNS,
v torek, 12 junija.


Poziv k javni razpravi do 29. 6. 2018.

Prosimo vas, da nam vaše predloge in pripombe posredujete najkasneje do 29.6.2018 na E: info@zdruzenje-ns.si. Prav posebej vabljeni, da prispevate primere vprašanj za razpravo z revizorjem pri posameznem kazalniku.

Predlagane pripombe bomo obravnavali v okviru delovne skupine ZNS in oblikovali čistopis dokumenta, ki bo predstavljal nov avtonomni pravni vir s področja dela revizijskih komisij

Kontaktna oseba:
mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS

T: + 386 1 530 86 38
M: +386 41 361 059
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si