Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Javni poziv za kandidate za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Objavljeno: 06.06.2019
Javni poziv za kandidate za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Javni poziv
za kandidate za člane nadzornega sveta družbe
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Strokovna komisija, ki jo je imenovala Vlada RS, z javnim pozivom vabi vse zainteresirane kandidate k posredovanju prijav za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Poziv se nanaša le na člane nadzornega sveta SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice SiDG, Republike Slovenije.

Prijave sprejemajo do vključno 14. 6. 2019 na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali e-naslov: gp.mkgp@gov.si.

Celotno besedilo javnega poziva, vključno z obvezno dokumentacijo za prijavo, je objavljeno in dostopno na spletnih straneh MKGP