Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2017

Objavljeno: 20.04.2017

Na Letnem članskem srečanju ZNS, 20. aprila, smo v družbi članov obeležili 20. obletnico svojega delovanja. Združenje je bilo ustanovljeno leta 1997 kot Združenje predsednikov nadzornih svetov. V dvajsetih letih je prehodilo pomembno pot in postalo najpomembnejši nosilec razvoja, mnenjski voditelj in strokovni partner s področja delovanja nadzornih svetov in korporativnega upravljanja v Sloveniji ter mednarodno uveljavljena organizacija.

Z letošnjim letom je mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS, prevzela predsedovanje European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) v Bruslju, kar je pomembno priznanje dolgoletnemu članstvu združenja v ecoDa. ZNS je ena najstarejših takšnih organizacij v Evropi, takoj za Veliko Britanijo in Švedsko. Odlikuje jo celostni poslovni model in pomembna upoštevnost doma in tujini.


ZNS v številkah 2013-2016
V preteklem strateškem obdobju 2013-2016 smo:
  • za četrtino povečali število članov združenja in danes štejemo preko 700 članov in 16 družb, ki so naši korporativni člani.
  • večali vrednost za člane z vrsto novih članskih dogodkov in vsako leto dodajali nove članske ugodnosti.
  • prispevali  k učinkovitemu korporativnemu upravljanju z organizacijo mnogih izobraževanj in sodelovali smo na dogodkih drugih. V tem obdobju se je našega izobraževanja za »Potrdilo za nadzornike« udeležilo preko 700 udeležencev, 160 posameznikov pa je opravilo izpit in pridobilo Certifikat ZNS.
  • razvijali stroko z novimi avtonomnimi pravnimi viri, izvajali različne raziskave, študije in ankete doma in v tujini, objavljali smo različna strokovna stališča in svetovali članom, nadzornim svetom in družbam.
  • povečevali prepoznavnost in upoštevnost združenja. Redno sodelujemo z mediji in akademsko sfero. Za Slovenijo pripravljamo podlage za poročila OECD in EBRD s področja korporativnega upravljanja. Naša strokovna stališča in priporočila dobre prakse pri presoji uporabljajo tako sodišča kot regulatorji ter upravljalci. 
  • poleg obsežnih mednarodnih aktivnosti razvijali mnoga nova in utrdili že ustvarjena partnerstva doma, saj lahko le s sodelovanjem vseh deležnikov spreminjamo prakso upravljanja družb.

Rast zadovoljstva članov se je povečevala. Več članov kot prej je naše delo ocenilo z odlično oceno.

Za vse doseženo in za dolgoletno tvorno sodelovanje se zahvaljujemo članom,
vsem, ki sodelujete z nami, podpirate naše delovanje ali s strokovnim delom
prispevate k poslanstvu združenja.